Subscribe by Email

ZUMA OOR EIENDOMSREG – GULDE GELEENTHEID VERLORE OM DUIDELIKHEID TE BRING

Die staatsrede deur pres Zuma het die kommer laat toeneem dat die Regering nie kan of belang stel op te transformeer van ‘n vryheidsbeweging tot ‘n staatkundige regering vir ganse Suid Afrika nie. Hierdie was ‘n gulde geleentheid om duidelikheid te bring oor die regering se eie vaagheid wat betref eiendomsreg. Die president se aanvanklike verbintenis tot die grondwetlike demokrasie in sy toespraak, het ‘n verwagting geskep dat daar afstand gedoen word van die vernietigende ideologie van die Nasionale Demokratiese Revolusie. In sy verwysing na die groenskrif op grondhervorming het die president egter gesê dat die gewillige koper gewillige verkoper algemeen verwerp word. Dit is van alle waarheid ontbloot. Hierdie beginsel bly die hoeksteen van eiendomsreg en enige afwatering of verandering daaraan tas die wese van eiendomsreg aan. Dit is duidelik dat die president in hierdie verband veel eerder vir ʼn gehoor speel wat die Nasionale Demokratiese Revolusie (NDR) bevorder as vir ‘n gehoor wat beleggersvertroue en internasionale norme en standaarde voorstaan.

Met hierdie standpunte word die grondwetlike demokrasie nog steeds ondergeskik gestel aan die Nasionale Demokratiese Revolusie en sal beleidsraamwerke, soos die oor grondhervorming, veel eerder fokus op die onpraktiese en onwerkbare as op werkbare en verantwoordelike beleid.

Die skrams verwysing na die groenskrif ignoreer die departement van grondsake se eie blatante onvermoë om die noodsaak aan grondhervorming suksesvol te bestuur. Net soos wat die groenskrif mank gaan aan praktiese inhoud en eerder steun op populistiese en verdraaide feite, net so mank gaan openbare uitsprake oor werkbare voorstelle. Daarom sal grondhervorming nooit suksesvol toegepas kan word nie.

Die president kon ook nie kans laat verbygaan om aan te sluit by die Groot Leuen en propaganda oor die geweld van kolonialisme teenoor inheemse groepe nie. Net soos die groenskrif word swart op swart geweld totaal geïgnoreer omdat dit nie ‘n bepaalde saak of ideologie bevorder nie. Feite word blatant geïgnoreer en verdraai ten einde die NDR se propaganda te pas. Dit is kommerwekkend dat ʼn moedswillige verdraaide geskiedenis voorgehou word aangesien dit konflikspotensiaal het. Dit is nie in die gees van nasiebou nie.

Daar is wel in die burgerlike gemeenskap ‘n eerlike soeke na ware oplossings vir knelpunte soos grondhervorming. Dit word egter gedoen binne ‘n raamwerk van integriteit, verantwoordelikheid en regverdigheid, maar meer nog in belang van alle Suid-Afrikaners. Daarom is ander voorstelle reeds geformuleer aangesien die huidige groenskrif oor grondhervorming in totaliteit verwerp word. Die voorstelle word die week verder bespreek deur organisasies in die burgerlike gemeenskap.