Subscribe by Email

Wins van egte Finne deel van Europese tendens?

True Finns party leier

True Finns party leier

Die 19 % stemme wat ‘n party in die Finse verkiesing gekry het, veroorsaak rimpelings buite die Finse grense, en veral in Swede is daar ontsteltenis.
Die party, Egte Finne, het hul stemtotaal bykans vyfvoudig van die vorige verkiesing vermeerder. Dit is nou bykans ‘n uitgemaakte saak dat dié party ‘n paar poste in die Kabinet sal losslaan.
Die “Egte Finne” word as “Euroskepties” beskou, en wil onder meer die bydraes aan Brussel (die Europarlement) verminder.
Die uitslag kan op een van drie dinge dui: Dat die Finne, soos die Lappe, wat nader aan die Turke as aan die ander Europese nasies verwant is, hulle etnies as losser van Europa beskou.
Die meer waarskynlike is dat dit deel uitmaak van ‘n omvattender Europese tendens – die groter bewuswording van die eie volk, ongeag hoe klein.
Ander manifestasies is die opkoms van Vlaamse nasionalisme en die party van Bart de Wever in België wat veroorsaak dat België amper ‘n jaar na die laaste algemene verkiesing nog nie ‘n behoorlike regering kon vorm nie, die besluit om Friesies as ‘n amptelike taal in Nederland te erken, Brabants wat onlangs vir die eerste keer ‘n eie Bybelvertaling gekry het, die herinstelling van die Skotse parlement en vele meer.
Taal is wel ‘n sensitiewe kwessie in Finland. Tot 1809 was Finland nog deel van Swede. Die Swede het Finland as integrale deel van Swede beskou, in so ‘n mate dat die amptelike kerk, die Lutherse Kerk, se destydse kweekskool geleë was in wat vandag Finland is. Amptelik noem die Swede verskeie stede in Finland nog op hul Sweedse name, iets wat vir baie Finne soos ‘n doring in die vlees is. Sweeds is steeds ‘n verpligte taal op skool, al is net 5,5 % van die bevolking Sweedsprekend (teenoor 15 % in 1900).
Die opkoms van die Egte Finne beteken dat minstens die helfte van die parlementslede nou ten gunste is van die afskaffing van Sweeds as verpligte skooltaal. Dit lyk ook of die Sweedse Brigade van die Finse weermag in die slag kan bly weens besuinigings.
Derdens, en dalk die belangrikste. Per kop moet die Finne ook die grootste geldelike opofferings maak om die hulpfonds vir Europese lande wat in die geldelike knyp beland het te finansier.
G’n wonder die Finne herontdek hulle is eintlik nie Europees nie.