Subscribe by Email

Volksraadsverkiesing môre

“Kom in tel vir vryheid!” So lui die uitnodiging van die Volksraarsverkiesingskommissie vir môre se verkiesing vir Afrikaners.
Volgens Radio Pretoria moes ’n byykomende 50 000 stembriewe by die 100 000 gedrk word wat aanvanklik v oorsien is.
Die Kommissie se verklaring lui soos volg:
“Hoekom moet ek in die Volksraadverkiesing stem? Enige volk op aarde het die reg op selfbeskikking – maar ons moet opstaan om getel te word as ons vryheid wil eis. Sonder dat wesenlike getalle hulle selfbeskikkingstrewe demonstreer; en sonder ‘n opdrag (“mandaat”) van jou aan verteenwoordigers om namens jou hierdie reg op te eis, sal selfbeskikking net ‘n hersinskim bly.
As kieser op die VVK se kieserslys stem JY oor wie ons in hierdie stryd as volksleiers moet voorgaan; die finale besluit oor sake soos ligging van ‘n eie grondgebied gaan deur JOU geneem word; JY gaan beslis wat ons gaan doen as die ANC die deur in die Volksraad se gesig toeklap; JY kan deurlopende kontrole uitoefen om te verseker dat Volksraadslede hou by die mandaat wat jy hulle gee. DIT IS HOEKOM JY VIR DIE KOMENDE VOLKSRAADVERKIESING MOET REGISTREER.”
STEMLOKALE & ADRESSE
STREEK 1: VERRE NOORD-TRANSVAAL
Messina:
Paul Millsstraat 42.
Kontaknommer: 0155343630 / 0829291633
Louis Trichardt:
Hervormde Kerkterrein, h/v Krogh- & Stubbstraat.
Kontaknommer: 0832274267 / 0155830505
Ellisras:
Boereverenigingsaal, ongeveer 2 km. op Ellisras/Marken-pad.
Kontaknommer: 0147633677 / 0825042291
Phalaborwa:
Bateleurstraat 31.
Kontaknommer: 0157810551 / 0760754177
Pietersburg:
Laerskool Pietersburg, h/v Voortrekker- & “Thabo Mbeki”straat.
Kontaknommer: 0798805808 / 0769123971
Potgietersrus:
Hoogestraat 126.
Kontaknommer: 0154913096 / 0823604423
Tzaneen:
Sanloo Gastehuis, Feesstraat.
Kontaknommer: 0153074048 / 0833060809
Baltimore:
Boeresaal in hoofstraat op N11.
Kontaknommer: 0824954548 / 0824984436

STREEK 2: NOORD-TRANSVAAL
Hoedspruit:
Sunset View-winkelkompleks Eenh. E, langs Fort Koepiba-hotel en slaghuis.
Kontaknommer: 0157992537 / 0729377532
Groblersdal:
Hervormde Kerksaal, Voortrekkerstraat.
Kontaknommer: 0828953975 / 0823778189
Naboomspruit:
Limpopo Pale, Eerstestraat 52.
Kontaknommer: 0760116168
Thabazimbi:
AP Kerkterrein, Warmbadweg.
Kontaknommer: 0834622738 / 0825172746
Leeupoort:
Jukskei Klubsaal, Leeupoort aftree-oord tussen Thabazimbi en Warmbad.
Kontaknommer: 0832302659
Vaalwater:
Landbou-Unie Vendusiekrale, ongeveer 4 km. op Melkrivier/Vierentwintigriviere-pad.
Kontaknommer: 0147554154 / 0781858177
Nylstroom:
Stoeisaal in Kerkstraat-Wes langs sportgronde.
Kontaknommer: 0768871429 / 0823584536
Warmbad:
h/v Mentz- & Ludorffstraat.
Kontaknommer: 0828299279
Cullinan:
Landbou-Uniesaal, ongeveer 2 km. op Cullinan/Bronkhorstspruitpad.
Kontaknommer: 0824900235 / 0127320168
Hartebeespoort:
Jasmyn Winkelsentrum.
Kontaknommer: 0764676646
Pretoria – Wes:
AP Kerkterrein, Hannystraat 890.
Kontaknommer: 0823345908 / 0824669640
Pretoria – Moot:
Willie Marais Afrikanersentrum, h/v Neethling en Paul Krugerstraat.
Kontaknommer: 0123358523
Pretoria – Noord(1):
AP Kerkterrein Wonderboom, h/v Daan De Wet Nel- & 7de Straat.
Kontaknommer: 0828542643
Pretoria – Noord(2):
AP Kerkterrein Transmagalies, Springbokvlakteweg, Montana.
Kontaknommer: 0123351589 / 0845820171
Pretoria Sentraal:
Huis Voortrekker, Burnettstraat 1233 tussen Duncan- en Glynstrate, Hatfield
Kontaknommer: 0824564426
Pretoria – Oos:
Skool op die h/v Witdoring- en De Villebois Mareuilstraat, Moreleta Park.
Kontaknommer: 0827867310
Verwoerdburg/Midrand/Sandton:
Gereformeerde Kerkterrein, h/v Aletheastraat en Basdenlaan, Lyttelton.
Kontaknommer: 0123353321 / 0826708658 / 0126540747
Kleinfontein:
Kleinfontein Gemeenskapsentrum.
Kontaknommer: 0824430205
Welbekend/Bapsfontein:
Hoewe 164, Bashewawinkelsentrum op Welbekendpad.
Kontaknommer: 0128110811 / 0833020565
Bronkhorstspruit:
Hoewe in Louis Bothastraat-verlenging, net oos van die Delmas/Groblersdal-pad.
Kontaknommer: 0139351220 / 0829268394

STREEK 3: OOS-TRANSVAAL
Barberton:
Jathira-Winkel op Nelspruit-pad.
Kontaknommer: 0824464789
Nelspruit:
Geloftefeesterrein, Ehmkestraat oorkant NG Kerk.
Kontaknommer: 0823792753

Witrivier:
Witrivier Rolbalklub, Makadiamastraat.
Kontaknommer: 0833305456
Malelane:
Plaas Riverside, Huis 1, ged. 1, op Malelane Hek-pad na Kruger Wildtuin.
Kontaknommer: 0721850165
Sabie:
Sabie Aftree-oord Nr. 5, Wallisstraat.
Kontaknommer: 0823674647
Lydenburg:
Steynstraat 19.
Kontaknommer: 0132353646 / 0827486527
Machadodorp:
Voortrekkerstraat 4.
Kontaknommer: 0826807049
Middelburg:
Hoër Tegniese Skool Middelburg, h/v Fontein- (“Samora Machel”) en Zuidstraat.
Kontaknommer: 0766516506
Roossenekal:
SAVF-terrein, h/v Zulch- & Middelstraat.
Kontaknommer: 0825079671
Belfast:
Fitzgeraldstraat 65.
Kontaknommer: 0844874944
Hendrina:
Kortstraat 11.
Kontaknommer: 0836335773
Carolina:
Hugostraat 77.
Kontaknommer: 0824529172
Ermelo:
Radio Ermelo-gebou, h/v Border- & Smutsstraat.
Kontaknommer: 0722379461
Lothair:
Boeresaal, Mainstraat.
Kontaknommer: 0828746529
Piet Retief:
Klopperstraat 15A.
Kontaknommer: 0178261091
Utrecht:
Van Rooyenstraat 6.
Kontaknommer: 0824106739
Vryheid:
Gelofte CVO Akademie, h/v Park- & Smalstraat.
Kontaknommer: 0349822354 / 0827088973
Krugerspos:
Vlakfonteinpad, Nr.AD8
Kontaknommer: 0132380347 / 0824508849

STREEK 4: HOЁVELD
Bethal:
AP Kerksaal Moedergemeente, Blesbokspruit.
Kontaknommer: 0833846771
Secunda:
Davieshof Sentrum, h/v Helen Joseph- & Jan Smutsstraat.
Kontaknommer: 0829752015
Kriel:
Kraanvoëlstraat 9.
Kontaknommer: 0828127062
Witbank:
Prestige Sentrum, Watermeyerstraat.
Kontaknommer: 0845880700
Delmas:
Malita Aftree-oord, 6de straat.
Kontaknommer: 0826836665
Eloff/Sundra:
Spoorweglaan 517
Kontaknommer: 0839818131
Nigel:
Beverly-weg 50.
Kontaknommer: 0835433268
Heidelberg:
h/v Liebenberg- & Apseyweg.
Kontaknommer: 0823030297
Standerton:
Charl Cilliersstraat 92.
Kontaknommer: 0177140218
Volksrust:
Platorand Staalwerke, Joubertstraat 78.
Kontaknommer: 0828517686

STREEK 5: WITWATERSRAND
Springs:
Ermeloweg, in Pet Hyper langs Holiday Inn-padkafee.
Kontaknommer: 0834448195 / 0832804584
Brakpan:
AP Kerkterrein, h/v Middel- en Collieryweg, Rand Colleries.
Kontaknommer: 0748423508
Benoni:
AP Kerkterrein, h/v Stokroos- en Oakstraat, Northmead x4.
Kontaknommer: 0119671058 / 0828006354
Kempton Park:
AP Kerkterrein, h/v Rietfontein- en Pionierstraat, Glen Marais Park.
Kontaknommer: 0824375554
Randburg:
Vyfdestraat 15, Linden.
Kontaknommer: 0829233432
Krugersdorp:
Harlekyne rugbyklub, Wagenstraat, Burgershoop.
Kontaknommer: 0827208662
Roodepoort:
AP Kerkterrein, Corlette-rylaan 855, Witpoortjie/Princess.
Kontaknommer: 0836472473
Randfontein:
Driehoek Vleismark, langs HF Verwoerd-stadion.
Kontaknommer: 0845160138
Johannesburg:
AP Kerkterrein, Chamberstraat 20, Booysens.
Kontaknommer: 0116805004 / 0726241423
Germiston:
AP Kerkterrein, Oosthuizenstraat.
Kontaknommer: 0746041302
Boksburg/Primrose:
AP Kerkterrein, h/v Medlarweg en Bardiastraat, Wannenburghoogte.
Kontaknommer: 0829010508
Alberton:
AP Kerkterrein, Bloekomlaan, Genl. Albertspark.
Kontaknommer: 0828854217
Meyerton:
AP Kerkterrein, h/v Leyds- en Juniusstraat.
Kontaknommer: 0828065793
Vereeniging:
Genl. Hertzogstraat 124, oorkant winkelsentrum langs Dros.
Kontaknommer: 0836349179
Vanderbijlpark:
J & B Driving Range-lapa, Cornwallis Harrisstraat 758.
Kontaknommer: 0824393187

STREEK 6: WES-TRANSVAAL
Zeerust:
AP Kerkterrein, Bankstraat.
Kontaknommer: 0827388459
Swartruggens:
Skousaal.
Kontaknommer: 0824416425
Rustenburg:
Kloofsentrum, Kockstraat 171.
Kontaknommer: 0145926563 / 0825205211
Brits:
Hoërskool Brits saal, h/v de Ridder- en Schuttelaan.
Kontaknommer: 0122502390 / 0832641123
Koster:
Koster Bande, Millstraat 5.
Kontaknommer: 0145432607
Lichtenburg:
13de laan 2, Burgersdorp.
Kontaknommer: 0828240900
Coligny:
AP Kerkterrein, h/v Park- en Vincentstraat.
Kontaknommer: 0186329681 / 0744656451
Ventersdorp:
Rothstraat 25.
Kontaknommer: 0182642516 / 0843135466
Carletonville:
Evangelies-Gereformeerde Kerkterrein, Grundlingstraat 49.
Kontaknommer: 0827865239
Potchefstroom:
H/v Goudstraat en “Albert Luthuli”weg.
Kontaknommer: 0182905674 / 0837573794
Klerksdorp.
Moolmanstraat 2 (Gastehuis).
Kontaknommer: 0767195502
Delareyville:
Governmentstraat 27.
Kontaknommer: 0828795988
Schweizer-Reneke:
Landbousaal Lapa.
Kontaknommer: 0798876278
Wolmaransstad:
Leaskstraat 76.
Kontaknommer: 0832350632
Christiana:
Voortrekkerstraat 8A
Kontaknommer: 0824938382
Ottosdal:
Moorecroft straat 45.
Kontaknommer: 0797019171
Hartswater:
Border Hotelsaal, Jan Kempdorpstraat.
Kontaknommer: 0823290705

STREEK 7: NOORD-VRYSTAAT
Parys / Vredefort:
Forumgebou, h/v Liebenberg-, Philip- & Kerkstrate.
Kontaknommer: 0820507046
Heilbron:
Ou Kommandokantore, h/v Luyt- en Pienaarstraat.
Kontaknommer: 0836888256
Kroonstad:
AP Kerkterrein, Buitensorg Hoewe 8.
Kontaknommer: 0562131080 / 0729125762
Welkom:
Boland gebou, Elizabethstraat.
Kontaknommer: 0573522010 / 0832624021
Virginia:
Civiclaan 29.
Kontaknommer: 0572173062 / 0716747329

STREEK 8: OOS-VRYSTAAT

Vrede:
Duiwesaal, Skougronde.
Kontaknommer: 0823028447
Memel:
Memel Boereverenigingsaal.
Kontaknommer: 0766112139
Reitz:
Roosstraat 58, Savvas-gebou.
Kontaknommer: 0827329583
Bethlehem:
AP Kerkterrein, h/v Paul Gent- en Alex Paxinnostraat, Panorama.
Kontaknommer: 0834542930
Clocolan:
Skougronde, Geloftefeessaal.
Kontaknommer: 0825508326

STREEK 9: TRANSORANJE
Brandfort:
Voortrekkerstraat, oorkant Stadsaal.
Kontaknommer: 0732733957

Bloemfontein:
Dr. Böhmer-skool, Haldonweg.
Kontaknommer: 0827455183
Dutoitspan (Kimberley):
Gereformeerde Kerkterrein, Ortleppstraat, Monumenthoogte.
Kontaknommer: 0833841630
Phillipolis:
Tobie Mullerstraat 6.
Kontaknommer: 0517730255

STREEK 10: NOORD-KAAP

Vryburg:
Winkel 2, Moloposentrum, Molopoweg.
Kontaknommer: 0539272131 / 0833852067
Kuruman:
Moffat sendingstasie.
Kontaknommer: 0828207374
Kathu:
Kokerboomstraat 53.
Kontaknommer: 0826718712
Upington:
Werda Gastehuis, Schröderstraat 148.
Kontaknommer: 0823380934
Orania:
AP Kerkterrein, Perellaan 150.
Kontaknommer: 0829233376 / 0724464629

STREEK 11: WESKUS

Port Nolloth:
Noordweg 1854.
Kontaknommer: 0823351399
Vanrhynsdorp:
AP Kerkterrein Olifantsrivier, Skoolstraat.
Kontaknommer: 0272131256
Clanwilliam:
AP Kerkterrein, Voortrekkerstraat.
Kontaknommer: 0846575808 / 0272131256

STREEK 12: WES-KAAP

Piketberg:
Kunsgallery by Pools, 10km. op N7 Noord.
Kontaknommer: 0229132594 / 0834142584
Kaapstad/Parow:
AP Kerkterrein, Van Riebeeckstr 22, Parow.
Kontaknommer: 0826528029 / 0722306645
Wellington:
Muscadelstraat 9.
Kontaknommer: 0218642994 / 0836574914
Strand:
Burenstraat 14.
Kontaknommer: 0823718521 / 0827354530

Hermanus:
Demond Karavaanpark, 10de straat, Voëlklip.
Kontaknommer: 0283124750 / 0768506818
Bredasdorp:
Tarantula Paradys 3 km buite dorp op R319 (Struisbaai-pad).
Kontaknommer: 0762579614 / 0284251122
Struisbaai:
Romansingel 11.
Kontaknommer: 0284357941 / 0767343264
Stilbaai:
Excelsiorstraat 12, Stilbaai-Wes.
Kontaknommer: 0722003675
Oudtshoorn:
Greeffstraat 122.
Kontaknommer: 0835636317 / 0442791891
George:
Voortrekkersaal, Caledonstraat.
Kontaknommer: 0826122343
Plettenbergbaai:
Mangoldpunt 5.
Kontaknommer: 0445332434 / 0722440746
Ashton:
Fanie’s Kitchen, Hoofweg 22.
Kontaknommer: 0747045887
Velddrif:
Smitlaan 5, oorkant NG-kerk.
Kontaknommer: 0765526638

STREEK 13: KAROO
Carnarvon:
Van Riebeeckstraat 19.
Kontaknommer: 0833808174
Fraserburg:
Rossouwstraat 34.
Kontaknommer: 0731550511
Sutherland:
NG Kerksaal.
Kontaknommer: 0235712222 / 0788883150
Beaufort-Wes:
Royal Lodge, Donkinstraat.
Kontaknommer: 0834091661
Steynsburg:
Fortstraat 1.
Kontaknommer: 0824184537

STREEK 14: OOS-KAAP
Molteno:
Plaas Grassdale, 16 km. uit Molteno op Dordrecht-pad.
Kontaknommer: 0459679005 / 0833368461
Port Elizabeth:
Murraypark, Draaifonteinweg, Groenbossies Hoewe 1 EEM.
Kontaknommer: 0413721711 / 0827889742
Uitenhage:
Mitchellstraat 5.
Kontaknommer: 0832334739
Dordrecht:
Plaas Avondzon, S31*14.824EO27*17.617 35 km. uit Dordrecht op Barkly-Oos pad.
Kontaknommer: 0793668524
Lady Grey:
Plaas van Zylsrust, ongeveer 5 km. uit dorp op Aliwal Noord/Barkly-Oos pad.
Kontaknommer: 0840545750
Jeffreysbaai:
Magnoliastraat 31, Wavecrest.
Kontaknommer: 0824406637

STREEK 15: NATAL
Newcastle:
Drakensberg Primêre Skool, Paddocklaan, Pionierpark.
Kontaknommer: 0835601593
Dundee:
Volwasse sentrum, Victoriaweg.
Kontaknommer: 0824847385
Pietermaritzburg:
“Cleland Community”-Saal, h/v Tetrea- & Abelialaan
Kontaknommer: 0826629019
Durban:
Queen Maryrylaan 53, Umvilo.
Kontaknommer: 0824402756
Ramsgate:
Marine drive 57, oorkant “Skulpwinkel”.
Kontaknommer: 0826776171

Daar kan vir enige 7 van die onderstaande kandidate gestem word:
* Andries Engelbertus (Andries) Breytenbach
* Hercules Phillipus Johannes (Flip) Bruwer
* Jacobus Alwyn (Alwyn) de Klerk
* Ferdinand Smartenryk (Ferdie) Devenier
* Barend Petrus (Ben) Geldenhuys
* Francois (Franz) Jooste
* Petrus Jacobus (Peet) Joubert
* Etienne Jacobus (Etienne) le Roux
* Abel Albertus (Abel) Malan
* Philippus Johannes (Philip) Nieman
* Petrus Francois (Frans) Pieterse
* Anna Martha Catharina (Anna) Rabie
* Jacobus Christiaan (Tiaan) Theron
* Jacobus Hendrik (Jaco) Steyn
* Hendrik (Henk) Van De Graaf

* Izak (Sakkie) van der Merwe
* George Steyn (Steyn) van Ronge
Hulle cv’s kan besigtig word by http://www.vvk.co.za/99941/index.html