Subscribe by Email

Volksraadskrywe aan Georgië

‘n Tweede groot mylpaal sedert die Volksraadverkiesing van 24 September 2011, waartydens ‘n Volksraad van 9 mense verkies is, was die oorhandiging van ‘n skrywe van die Volksraad aan die regering van Georgië.

Dit was slegs sowat ‘n week nadat die Volksraad ‘n Kennis van Voorneme aan die Suid-Afrikaanse Regering oorhandig het, waarin kennis gegee is dat ‘n volledig gemotiveerde vryheidseis vir dié Afrikaners of Boere wat dit nastreef, binnekort aan die SA regering oorhandig sal word.

Die Volksraad het ook begin met ‘n bewusmakingsaksie in die buiteland, en tydens ‘n besoek van die Sekretaris van die Volksraad aan Georgië, is ‘n skrywe aan die President van dié land oorhandig aan die Minister van Diaspora, min. Mirza Papuna Davitaia. Die brief aan die President, asook ‘n foto van die oorhandiging aan die Minister, word hierby aangehag.

Verskeie soortgelyke inisiatiewe sal binnekort bekend gemaak word.