Subscribe by Email

VF+ vandag na polisie oor Transnetpensioene

Dr. Pieter Mulder, Vryheidsfront Plus-leier en adjunkminister van landbou, bosbou en visserye en adv Anton Alberts, VF Plus-LP, gaan vandag om 11:00 ‘n kriminele klag by die Brooklyn Polisiestasie in Pretoria teen Transnet en sy hoof uitvoerende beampte, mnr. Brian Molefe, lê. Die klagte word gelê in terme van artikels 7(a) en 27(1) van die Wet op Magte, Privilegie en Immuniteite van die Parlement en Provinsiale Wetgewers 4 van 2004.

Transnet pensioenarisse veg reeds vir jare vir ‘n beter pensioenbedeling waar nie teen hulle gediskrimineer word nie. Die Parlement het na verhore opdrag aan Transnet gegee dat die twee Transnet-pensioenfondse befonds moet word. Mnr. Brian Molefe, die hoof uitvoerende beampte van Transnet, was deel van die besluit in die Parlement en het dit so aanvaar. Die besluit is later deur mnr. Molefe en Transnet gerepudieer deur nie die opdrag, soos deur die Parlement bepaal, uit te voer nie. Volgens die VF Plus stel dit ‘n misdryf daar in terme van die Wet op Magte, Privilegie en Immuniteite van die Parlement en Provinsiale Wetgewers 4 van 2004.

Ingevolge artikel 7(a) van hierdie Wet mag geen persoon onbehoorlik inmeng of inbreuk maak in die uitvoering van die Parlement of sy komitees se gesag en funksies nie. Artikel 27(1) stel dit dat sodanige optrede ‘n misdryf daarstel.