Subscribe by Email

VF+ brom oor “gelyke indiensneming”

Die Vryheidsfront Plus het in reaksie op die Kommissie vir Gelyke Indiensneming (GKI) se 2010-2011 jaarverslag wat vandag in die parlementêre portefeuljekomitee van arbeid bespreek is, die kommissie gekritiseer omdat die jaarverslag slegs fokus op die indiensnemingsteikens van die top en senior bestuursvlakke in die privaatsektor.

“Dit word nou al ‘n afgesaagde deuntjie, want die Kommissie fokus elke jaar net op hierdie posvlakke se gebrek aan transformasie. Die minister van arbeid het in ‘n antwoord op ‘n skriftelike vraag van die VF Plus in die parlement aangedui dat swart mense oorverteenwoordig is op die onderste twee arbeidsvlakke in die openbare sektor en dat wit mense en Indiërs onderverteenwoordig is,” het adv. Anton Alberts, VF Plus-parlementêre woordvoerder vir arbeid gesê.

Die VF Plus het die GKI gevra watter stappe geneem gaan word om meer wit mense en Indiërs op die onderste arbeidsvlakke – semi-geskoolde en ongeskoolde vlakke – te laat aanstel. Die voorsitter van die Kommissie het aangedui dat hulle ook werkgewers aanmoedig om op hierdie vlakke wit mense aan te stel en dat die aanbieding van die 2010-2011 jaarverslag nie ’n weerspieëling is van eensydigheid van beleid nie.

“Die VF Plus is egter van mening dat die Kommissie ‘n obsessie het met die boonste arbeidsvlakke gegewe die feit dat die aanbieding van die verslag net daaroor gehandel het. Die meeste werk word op die onderste arbeidsvlakke geskep en daarom moet die Kommissie sorg dat die staat sy eie huis in orde kry deur die wanbalanse in sy eie geledere op dié vlakke reg te stel alvorens die staat voorskriftelik raak teenoor die privaatsektor,” het Alberts verder gesê.

Die VF Plus het dit ook duidelik gestel dat transformasie nie voor die algemene belange van die land gestel kan word nie. Gebrekkige dienslewering van die staat is direk herleibaar na ‘n gebrek aan kundigheid weens regstellende aksie. Die Kommissie moet daarom ook oorweging skenk aan die skep van geleenthede om wit kundiges wat uitgestoot is weens regstellende aksie weer in diens te neem ten einde gebrekkige dienslewering te keer.