Subscribe by Email

Veebedryf benodig pro-aktiewe veterinêre optrede

“Die uitbreek van bek- en klouseer in Noord KwaZulu Natal het wesenlike finansiële implikasies vir die veebedryf. Dit het ook verskeie leemtes in veterinêre infrastruktuur en dienslewering blootgelê. Daarom verwelkom Agri SA die maatreëls wat nou in plek gestel is om die verspreiding van die siekte te bekamp en gee dié organisasie saam met sy affiliasies hul volle samewerking daarmee. Die dinamiek rondom die beheer van die huidige uitbraak en die implikasies daarvan vir veeboere vereis egter voortgesette optrede”, sê Johannes Möller, president van Agri SA.

Volgens Möller het die siekte sy oorsaak uit ontoereikende beheer van veebewegings uit endemiese gebiede en hoë getalle vakatures vir staatsveeartse wat vir regulatoriese beheer verantwoordelik is. Hy is bekommerd dat indien hierdie kwessies nie bevredigend aangespreek word nie, daar ‘n groeiende blootstellingsrisiko vir die veebedryf aan hierdie tipes van siektes is.

Verskeie veebedryfsorganisasies het hulle ernstige kommer hieroor met Agri SA gedeel en versoek dat hierdie organisasie sy gewig ingooi by ‘n bedryfsinisiatief wat ‘n forum wil daarstel tussen die veterinêre dienste van die nasionale sowel provinsiale departemente van Landbou, Bosbou en Visserye en veebedryfsorganisasies. Sodanige forum kan omsien na infrastruktuurbehoeftes en dienste wat nodig is om diereproduksie in Suid-Afrika doeltreffend en met voldoening aan internasionale gesondheidvereistes, te bedryf.

“Die dilemmas wat met bek- en klouseer ondervind word, bied waarskynlik ‘n goeie geleentheid om die noodsaak vir beter samewerking tuis te bring en ‘n struktuur vir gekoördineerde optrede daar te stel. Daarom gee Agri SA met dringendheid aandag hieraan en steun sterk op die samewerking en insette van veebedryfsorganisasies soos die Rooivleisprodusente-organisasie, die SA Voerkraalvereniging, die Nasionale Wolkwekersvereniging, die Suid-Afrikaanse Varkprodusentevereniging, die Melkprodusente-organisasie en Wildbedryf SA. Agri SA beoog om binnekort met hierdie organisasies se steun voorstelle oor ‘n formele dieregesondheidsforum met die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye te bespreek”, sê Möller.

Gegewe die noodsaak vir verantwoordelike bedryfsoptrede in hierdie omstandighede, verwelkom Agri SA die pro-aktiewe stappe wat Karan Beef geneem het om die moontlike voorkoms van bek- en klouseer in sy voerkrale in Gauteng te ondersoek en maatreëls in plek te stel om die risiko vir die verspreiding daarvan na sy kudde te beperk. “Ons het kennis geneem dat dié voerkraal virusvry bevind is en dat ‘n bestuursprotokol as voorkomende maatreël toegepas word. Met die groot getalle vee wat daar hanteer word, is dit ‘n verligting vir die veebedryf as sodanig”, aldus Möller.

Uitgereik deur Agri SA, Direktoraat: Korporatiewe Skakeling
Navrae
Mnr Johannes Möller, President, Agri SA, 082 647 8481
Mnr Johan Pienaar, Adjunk Uitvoerende Direkteur, Agri SA, 082 388 0006