Subscribe by Email

TLU SA KIES NUWE LEIERS

Mnr. Stephen Hoffman, nuut verkose voorsitter van TLU SA Noord, het sy tevredenheid uitgespreek na afloop van die jaarlikse TLU SA kongres wat in Pretoria plaasgevind het. Hy wil graag die lede van TLU SA Noord bedank vir die vertroue wat in hom gestel is om hom as Voorsitter van TLU SA Noord te verkies.

TLU SA NUWE NASIONALE UITVOERENDE KOMITEE (UK)

Die volgende persone is herkies / verkies tydens die jaarlikse TLU SA Kongres:

President: Mnr. Louis Meintjes

Adjunk President: Mnr. Henry Geldenhuys

Streekvoorsitters:

Noord: Mnr. Stephen Hoffman

Oos: Mnr. Janneman Robberts

Sentraal: Mnr. Wannie Scribante

Wes: Mnr. Franco Joubert

Vrystaat: Mnr. Hennie Naudé

Wes-Kaap: Mnr. Bennie Liebenberg

Oos-Kaap: Mev. Louise Rossouw

Natal: Mnr. Herman de Wet

Noord-Kaap: Mnr. Wollie Burger

Mnr. Hoffman het al die lede wat hulself beskikbaar gestel het vir die belangrike ampte gelukgewens. Hy het gesê hy wil elkeen veral sterkte toewens. Dit is ‘n geweldige veeleisende taak, maar die leiers wat verkies is, het alreeds gewys dat hulle in staat is om die taak met groot ywer en wysheid te vervul.

Mnr. Hoffman het gesê dat TLU SA bevoorreg is om die kwaliteit van leiers te kan kies. Leiers wat nederig en met groot verantwoordelikheid hulle taak aanvaar. Hy het alle verkose leiers verseker dat hulle die volle samewerking van elke lid en personeellid van TLU SA Noord sal ervaar.