Subscribe by Email

TLU SA heroorweeg deelname aan Groenskrif-proses

TLU SA is nie tevrede met die uitkoms van die openbare deelnameproses oor die Groenskrif oor Grondhervorming nie.
Die President van TLU SA, mnr Louis Meintjes, sê in ‘n brief aan die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, mnr. Gugile Nkwinti, dat sommige verslae eensydig verander is sonder kennisname en goedkeuring van die afgevaardigdes verteenwoordigend van die verskillende deelnemende organisasies.
Mnr Meintjes het gesê hy was onder die indruk dat baie “gee en neem” voorkom gedurende werkskomitee besprekings, en die gevolglike konsensus moet dus nie ligtelik beskou word nie. “Dit is nie vir my nodig om verder uit te brei en klem te lê op die negatiewe impak daarvan as dit duidelik word dat die produk by NAREG verskil van die weergawe wat oorspronklik deur die werkskomitees ter tafel gelê is. Ek het rede om te glo dat die veranderinge voorgestel is deur ‘n groep akademici om, na my mening, voorsiening te maak vir ideologiese voorwaardes wat deur die regering gestel is. Indien dit inderdaad die geval is en deelname aan ‘n proses wat veronderstel is om deursigtig te wees, in werklikheid gemanipuleer word, tas dit die legitimiteit van die hele proses aan en is dit niks meer as ‘n voorgeskrewe reeks van gebeure wat aangebied word om te voldoen aan die vereistes van ‘deelname’.
“Bogenoemde noop my om te glo dat toekomstige kommentaar op verslae wat aan u voorgelê word, nadat dit eensydig aangepas is, ‘n meer sinvolle doel sal dien as om te aanvaar dat ‘n ooreenkoms binne die bestek van werkskomitees verdere ondersoek en veranderinge sal oorleef.
“Ek vertrou dat ‘publieke deelname’ sal voortaan finale verslae sal weerspieël wat vry sal wees van ideologiese manipulasie buite die omvang en raamwerk wat deur die wet bepaal word. Indien dit nie die geval is nie, sal TLU SA sy samewerking en deelname in die huidige proses moet heroorweeg,” sê mnr. Meintjes.