Subscribe by Email

TLU-SA grom oor ministers

TLU SA dring daarop aan dat die Direkteur van Openbare Vervolging nou moet aandui of hy van plan is om vervolging in te stel teen drie ministers teen wie TLU SA al meer as ‘n jaar gelede strafregtelike klagtes gelê het oor die waterbesoedelingsprobleem in die land. Terselfdertyd het TLU SA ook ‘n skrywe gerig aan die Onafhanklike Klagte Direktoraat om antwoorde te kry oor hulle ondersoek na die polisie se optrede rakende die klagtes wat teen die Ministers gelê is. TLU SA is van mening dat die saak nie behoorlik ondersoek is nie en eis gevolglik antwoorde.

“Die erns van besoedelde water word skynbaar nie deur die Suid-Afrikaanse owerhede besef nie,” sê mnr. Bennie van Zyl, TLU SA se Hoofbestuurder. “Onlangs is ecoli-besmetting op komkommers in Spanje ontdek en dit het gelei tot verskeie sterftes. Die ecoli-virus is afkomstig van rioolwater. Die besoedeling in Suid-Afrika kry nie die aandag wat dit behoort te kry nie, met die gevolg dat daar gevaar bestaan dat die Suid-Afrikaanse verbruikers ook aan hierdie besmetting blootgestel kan word, met fatale gevolge. As die regering bereid is om streng op te tree oor besmette hondekos, behoort hulle soveel te meer op te tree oor moontlik besmette voedsel vir menslike gebruik,” sê mnr. Van Zyl.