Subscribe by Email

TLU SA brom oor tolpaaie

TLU SA het sy stem gevoeg by instellings wat beswaar maak teen die voorgestelde tolpaaie in sekere dele van die land.

Die President van TLU SA, mnr. Louis Meintjes, het in ’n skrywe aan die Minister van Vervoer gewys op die feit dat voedselproduksie beskou behoort te word as ’n strategiese nasionale bate. Derhalwe versoek mnr. Meintjes die Minister tot ’n persoonlike gesprek om tot ’n oplossing te kom, nie net oor die tolgelde nie, maar oor ander vervoer verwante kwessies wat die boere raak.

Die volledige skrywe aan die Minister word hieronder weergegee.