Subscribe by Email

Suid-Afrikaners gedenk die eerste demokratiese verkiesing

freedom-dayDie regering het Suid-Afrikaners gevra om vandag op Vryheidsdag aan te sluit by vierings in hulle  gemeenskap en die landsvlag hoog te laat wapper. Die hoofviering vind op Giyani in Limpopo plaas waar president Jacob Zuma die hoofspreker sal wees. Donald Liphoko van die regerings-kommunikasie- en inligtingsdiens sê die dag bied ‘n platform om eenheid en ‘n gemene agenda te bevorder.