Subscribe by Email

Studie oor Neandertal en Homo sapiens se verwantskap werp baie lig

Navorsing deur die Max Plnck-Instutuut in Duitsland het reeds aangetoon dat die mens van Eurasië tussen 1 en vier persent Neandertal-gene dra – meer as byvoorbeeld die mens in Afrika.

Meer omvattende genoom-studies deur prof. John Hawks van Wisconson-Madison, werp veel meer lig.

Dit blyk dat die mens en die Neandertal tussen 270 000 en 440 000 jaar gelede ‘n gemeenskaplike voorouer gehad het.

Dit blyk voorts dat die Wes-Europese mens meer Neadertal-merkers dra as die mense van Asië, en dat die mense van Suid-Europa weer meer merkers dra as die mense van Noord-Europa. In Asië is die situasie basies geografies omgekeerd. Die mense van Toskane dra die meeste Neandertal-merkers.

Die merkers word ook in gemeenskappe soos Papua-Nieu-Guinee aangetref, buite die verspreidingsgebied van die Neandertal, wat daarop dui dat vermenging tussen die spesies vroeg al moes plaasvind.

Die aanduidings is dat die eerste vermenging met sapiens buite Afrika sowat 100 000 jaar gelede in die Midde-Ooste plaasgevind het, waar die Neandertal nog tot 50 0 00 jaar lede gewoon het. Die groter voorkoms van Neandertalmerkers by Wes-Europeërs word daaraan toegeskryf dat hul voorouers met hul verhuising na die noorde weer met Neandertal vermeng het, wat nie, of op kleiner skaal, met die mense wat na die ooste verhuis het gebeur het. Max Planck-instuut meen mense in die ooste het met ander mensspesies vermeng.

Hoewel die voorkoms van Neandertalmerkers by Afrikane minder is as by ander groepe, is daar tog merkers aanwesig, en byvoorbeeld meer by die Yoruba van Nigerië as by die Luhuya van Kenia.

Volledige verslag: http://popular-archaeology.com/issue/march-2012/article/genetic-studies-of-modern-populations-show-varying-neandertal-ancestry

Herman Toerien