Subscribe by Email

Stigting oor taalwet

Die voorlegging aan die parlement van ‘n nuwe Wetsontwerp op Suid-Afrikaanse Tale skep ‘n geleentheid vir almal wat veeltaligheid wil bevorder om voorstelle te maak oor hoe taalbeleid vorentoe bestuur moet word, aldus die uitvoerende direkteur van die FW de Klerkstigting, mnr. Dave Steward.
Die Regering het reeds in 2003 ‘n konsepwetsontwerp op Suid-Afrikaanse Tale voorgelê wat in die breë aan die vereistes van artikel 6 van die Grondwet sou voldoen het. Die Regering het egter om een of ander rede besluit om die inisiatief te laat vaar en het sy verpligtinge ingevolge die taalvereistes in Grondwet versuim. As gevolg hiervan het mnr Cornelius Lourens, ‘n besorgde burger, die saak hof toe geneem wat daartoe gelei het dat die hof ‘n bevel gemaak het waarvolgens die regering binne twee jaar wetgewing en ander maatreëls moet aanvaar om die gebruik van amptelike tale te monitor en reguleer.
Die konsepwetontwerp wat die Departement van Kuns en Kultuur nou voorberei het doen egter die skrale minimum om aan die vereistes van die Hof te voldoen – en maak minder voorsiening vir die bevordering van egte veeltaligheid as die 2003 Wetsontwerp.
Dit skep egter ‘n gulde geleentheid vir belanghebbendes om voorstelle aan die parlement te maak wat beslag sal gee aan die taalvisie in artikel 6 van die Grondwet. Sulke voorstelle kan maatreëls insluit wat ‘n institusionele belang sal skep in die aanleer, gebruik en ontwikkeling van al ons inheemse tale soos vereis word in artikel 6(2) van die Grondwet. In vele Indiese federale state is so ‘n institusionele belang in die gebruik en ontwikkeling van streektale geskep deur ‘n vereiste te stel dat almal wat in die staatsdiens aangestel en bevorder word, in die streektaal magtig moet wees.
Ons gemeenskaplike identiteit as nasie het transendeer van een wie se kulture eers deur woorde verdeel is na een wat nou verbind word deur die woorde van ons Grondwet. Teen die agtergrond van Suid-Afrika se geskiedenis, diverse kulture en kleurryke veeltaligheid is dit nie net belangrik dat daar gepaste voorsorgmaatreëls in plek is om hierdie geweldige aantal belange te beskerm nie, dit word deur die Grondwet vereis.
In ‘n afsonderlike verklaring sê adv. Jaques du Preez van die Stigting dat, in die lig hiervan die Stigting kommer uitspreek oor die voorgestelde 2011 Wetsontwerp op Suid-Afrikaanse Tale wat, indien dit deur die Parlement aanvaar sou word, die nuwe Wet op Suid-Afrikaanse Tale sal word.
Aldous Huxley het dit eenvoudig verwoord: “Thanks to words, we have been able to rise above the brutes, and thanks to words, we have sunk to the level of the demons.” Ons moet as n gemeenskap en samelewing opstaan en met die regering slaags raak betreffende die 2011 talewetsontwerp, ons kommer daaroor uitspreek, en tesame ooreenkom op praktiese oplossings betreffende die gebruik van taal in Suid Afrika en hiervoor moet ons ons grondwet as teks en ons gemeenskaplike liefde vir al ons tale en ons regte in daardie verband as filtpen gebruik om ‘n beter talewet te skryf.

2 Responses to Stigting oor taalwet

 1. Herman

  April 20, 2012 at 12:32 pm

  Hi Ina
  Dis Toerien
  Groete
  Herman

 2. Ina

  April 3, 2012 at 10:28 am

  Herman, wat is jou van? Wil dit graag in ‘n artikel gebruik en jou die nodige herkenning gee