Subscribe by Email

Stigting oor taalwet

Die FW de Klerk Stigting is uiters besorgd oor die onlangse voorstel deur die Departement van Kuns en Kultuur dat “een van die amptelike tale” wat die nasionale regering gebruik “‘n inheemse taal met histories verminderde gebruik en status moet wees”. Omdat die enigste ander taal wat die Regering verplig is om te gebruik Engels is, is die enigste gevolgtrekking wat uit hierdie voorstel gemaak kan word, dat die Departement die gebruik van Afrikaans as ‘n amptelike nasionale taal wil uitsluit.

Dit is in direkte konflik met art 6 (1) van die Grondwet wat Afrikaans as ‘n amptelike taal erken en art 6(4) wat vereis dat “alle amptelike tale gelyk geag word en regverdig behandel moet word.” Dit oortree ook art 6(3)(a) wat verklaar dat wanneer die regering oorweging skenk aan die aanvaarding van ‘n amptelike taal, die regering verplig is om die “gebruik, praktiese oorwegings, kostes, streeksomstandighede en die balans van behoeftes en voorkeure van die bevolking as geheel, of in die betrokke provinsie in berekening moet bring

Afrikaans is die derde mees gebruikte taal in Suid-Afrika en die mees gebruikte taal in twee provinsies. Dit word ook wyd gepraat deur ander bevolkingsgroepe in vyf ander provinsies. Dit is ondenkbaar dat nasionale departemente in staat sal wees om hul take effektief in Afrikaans-meerderheid provinsies te verrig en om dienste aan die Afrikaanse minderheid van sewe miljoen mense te lewer, sonder om met landsburgers in hul huistaal te kommunikeer nie.

Dit is so voor die hand liggend dat dit moeilik is om die gevolgtrekking te vermy dat die Departement se inisiatief gemotiveer is deur wraaksugtigheid teen Afrikaanssprekende minderhede. So ‘n houding is in direkte konflik met ons nasionale doelwit om “die skeidslyne van die verlede” te genees. Dit ondermyn ook in wese die regte van Afrikaanssprekende burgers tot gelykheid en menswaardigheid. Dit tas die wortels van die nasionale konsensus aan wat tussen 1990 en 1996 bereik is en ondermyn die grondslag van nasionale eenheid.

Die Stigting sal die situasie noukeurig dophou en sal daarop aandring dat die regering hierdie verdelende voorstel heroorweeg.