Subscribe by Email

Sterk optrede teen veediefstal

Agri Gauteng was die gasheer vir ‘n werksessie van die provinsiale veediefstaleenheid van die SA Polisiediens (SAPD) in Gauteng, wat oor die tydperk 24 – 25 Januarie 2012 by Agri SA se kantoor in Centurion gehou is. Lt Kol Scott, die koördineerder van Veediestaleenhede in Gauteng, het ‘n leidende rol in die werksessie gespeel wat deur verskeie rolspelers bygewoon is. Die hooffokus was daarop gerig om die meer effektiewe bekamping van veediefstal in die provinsie, indringend aan te spreek. Rolspelers wat die werksessie bygewoon het, het verskeie eenhede van die SAPD, onder andere die Veediefstal-eenhede, Landelike Veiligheid en Misdaad Intelligensie, ingesluit. Georganiseerde landbou was verteenwoordig deur Agri Gauteng, TLU SA (Sentraal) en die Gauteng Rooivleis Produsente Organisasie (GRPO).

Van die besprekingspunte wat aandag geniet het, was onder andere die kommunikasie tussen alle rolspelers wat deur die voorkoms van veediefstal geraak word; bevel en beheer; die effektiewe vervolging en veroordeling van die misdadiger; wetgewing en meer spesifiek die nakoming van brandmerk- en tatoeëer-regulasies deur alle boere en ander rolspelers in dié waardeketting. Die klaarblyklike gebreke in die afskrikwaarde van vonnisse as effektiewe strafmaatreël; asook die gebruik van tegnologie om SAPD operasies, het spesifiek aandag geniet. Daar is tot die slotsom gekom dat ander belanghebbendes soos besighede gesetel by abattoirs en veilingkrale, tolhekmaatskappye en –administrasies asook ander staatsdepartmente op nasionale-, provinsiale- en plaaslike vlak, betrek moet word aangesien hulle almal belangrike skakels in die bekamping van veediefstal is.

Willie Clack, voorsitter van die GPRO, het na afloop van die werksessie sy tevredenheid uitgespreek en gesê dat vooruitsigte vir ‘n meer effektiewe funksionering van die Veediefstal Forum in die provinsie nou ‘n werklikheid is weens die aard, inhoud en detail wat tydens die werksessie hanteer is. Clack tree uit hoofde van sy posisie by die GPRO, ook as voorsitter van die Veediefstal Forum van Gauteng, op.

Die teenwoordige rolspelers was dit eens dat die oorhoofse operasionele strategie wat geformuleer is, sterk klem lê op implementeringsaspekte en sonder twyfel daartoe gaan bydra om veediefstal in die provinsie meer effektief te bekamp. Daar is verder daarin geslaag om ‘n beter samewerkingsplatform te skep vir die Veediefstal Forum om sy rol te speel.

Die sukses van die werksessie is op die tweede dag van die werksessie prakties gedemonstreer toe lede van die Veediefstal-eenheid ‘n bakkie vol gesteelde skape op die N1 – binne Pretoria se stedelike grense, vasgetrek het. Die bakkie en die vermeende oortreder is na die werksessie toe gebring waar verskeie praktiese lesse eerstehands aan die werksessie deelnemers uitgewys is. Die verdagte het 23 gesteelde skape in die bakkie vervoer. Hy is minder as ‘n week gelede in die Limpopo provinsie op R2000 borg weens veediefstal vrygelaat. Die gebrek aan afskrikking deur dié vonnisoplegging vir veediefstal is prakties deur die borgvrylating gedemonstreer. Die waarde van die skape op die bakkie was ongeveer R23 000. Twee van die skape was reeds dood – waarskynlik weens spanning en versmoring en verskeie was erg getraumatiseer. Die skape is onmiddellik versorg en volgens operasionele voorgeskrewe prosedures hanteer. Die aangehegte foto’s vertel deels die verhaal.

Agri Gauteng doen weer eens ‘n beroep op sy lede om toe te sien dat hulle diere op die voorgeskrewe wyse gemerk word. Buiten die feit dat ‘n landswet oortree word en boere strafregtelik vervolgbaar is indien diere nie korrek gemerk is nie, dra sodanige optrede by tot die oneffektiewe bekamping van veediefstal en bemoeilik dit die oplossing van veediefstal sake.

Agri Gauteng het by monde van sy uitvoerende bestuurder, Dirk Hanekom, namens al die ander rolspelers teenwoordig – sy waardering uitgespreek teenoor die Veediefstaleenheid vir die goeie samewerking en die ywer waarmee hulle hul werk doen.