Subscribe by Email

Spaar krag, vra Agri SA

“Beurtkrag kan landbou- en voedselproduksie knou en in sommige gevalle selfs vernietig. Daarom is dit belangrik dat almal, ook landbouers, gehoor gee aan Eskom se beroep op kragverbruikers om besparingspraktyke toe te pas ten einde ‘n beurtkragbedeling te vermy. Die daaglikse krisisperiode wanneer elektrisiteitsaanvraag skerp toeneem is tussen17:00 tot 21:00. Dit is veral in hierdie periode wat kragverbruik afgeskaal moet word,” sê Johannes Möller, president van Agri SA.

Hy sê dat landbou-produksieprosesse en die verkoeling van bederfbare landbou- en voedselprodukte min ruimte vir elektrisiteitbesparing laat, maar dat boere tog, veral deur herskedulering van verbruik, ‘n bydrae kan lewer om druk op Eskom se landswye voorsiening van elektrisiteit te verlig. “Hoewel besproeiingsboere meestal reeds buite spitsaanvraagtyd hul gewasse besproei, behoort hierdie en soortgelyke herskeduleringsmoontlikhede ten volle benut te word,” aldus Möller.

“Hoewel die landbou een van die kleiner elektrisiteitsverbruikersgroepe is, is bykans 25 persent van Suid-Afrika se landbouproduksie van elektries-aangedrewe besproeiingstelsels afhanklik. Die verwerking en verkoeling van ‘n verskeidenheid landbou-produkte, wat ‘n vereiste vir die handhawing van gesondheid- en kwaliteitstandaarde is, kan ook geensins sonder deurlopende kragvoorsiening gedoen word nie. Ek vertrou dus werklik dat alle kragverbruikers sal meedoen aan die poging om deur besparing en herskedulering ‘n beurtkragbedeling te vermy,“ sê Möller.