Subscribe by Email

SA moet leer by Britse onluste

“Ons moedig die regering aan om behoorlik kennis te neem van die onluste in Brittanje en veral die oorsake daarvan, om soortgelyke voorvalle in Suid-Afrika te voorkom,” sê ds. Theunis Botha, leier van die Christen-Demokratiese Party (CDP).

“Tot dusver is bloedweinig van die faktore wat in Brittanje geïdentifiseer is, nie ook reeds in Suid-Afrika aangetref nie – faktore soos ongedissiplineerde kinders sonder respek vir gesag, die vervreemding van minderhede, bitsige interras-uitlatings, armoede en verveeldheid as gevolg van werkloosheid. Selfs die bendekultuur is nie in Suid-Afrikaanse gemeenskappe afwesig nie.

“Maar eerder as om hierdie faktore aan te spreek, gooi die regering dikwels petrol op die vuur met nepotisme en rasgebaseerde indiensnemingsbeleide wat tot swak dienslewering, en grootskaalse korrupsie lei. Hulle is uitsonderlik traag om mense soos Julius Malema se uitbarstings veral as dit teen minderhede gemik is in die kiem te smoor.

“Dinge wat nou in Suid-Afrika beleef word is die gevolg van ‘n omgewing wat ie bevorderlik is vir morele standaarde en die bou van gesonde gesinswaardes wat ‘n integrale deel van die Christen-Demokratiese Party se beleid is, nie.”