Subscribe by Email

RIGLYN VIR DIE INSTEL VAN ‘N EIS OM VERGOEDING INGEVOLGE DIE MINERAAL- EN PETROLEUM HULPBRONONTWIKKELINGWET

Mineraalreghouers wat met die inwerkingtreding van die Wet op Mineraal- en Petroleum Hulpbron-Ontwikkelingswet (MPRD-wet) op 1 April 2004 nie sodanige regte kon uitoefen nie en dit in terme van wetlike voorskrifte verbeur het, het tyd tot 30 April 2011 om eise vir finansiële verlies as gevolg van beweerde onteïening, in te dien.

Agri SA wag uitspraak van die Noord-Gauteng Hooggeregshof af oor sy regsgeding met die staat waarin hy aanvoer dat die toepassing van die betrokke Wet onteiening van mineraalregte meegebring het en wat gevolglik vergoeding aan mineraalreghouers wat finansiële verlies as gevolg daarvan kan bewys, behoort op te lewer. Die staat huldig ‘n teenstrydige siening in dié verband. Agri SA is van voorneme om sy saak in die verband, indien nodig, tot in die hoogste hof te voer.

Selfs in die geval van ‘n ongunstige hofuitspraak sal die spertyd van 30 April 2011 vir eise van toepassing bly. Agri SA het vir die doel ‘n riglyn vir die instel van ‘n eis om vergoeding opgestel wat aan alle provinsiale landbou-unies wat by hom geaffilieer is, voorsien is. Lede kan die riglyn by dié instellings kry en word aangemoedig om eise tydig in te dien. Regsadvies is aangewese met die motivering en indien van so ‘n eis.

Kontakbesonderhede van provinsiale landbou-unies wat by Agri SA geaffilieer is, is op Agri SA se webwerf: www.agrisa.co.za onder die skakel: Kamers/Algemene Sakekamer beskikbaar.

Uitgereik deur Agri SA, Direktoraat: Korporatiewe Skakeling

Navrae

Mnr Hans van der Merwe, Uitvoerende Direkteur, Agri SA, 082 388 0001

Mnr Nic Opperman, Direkteur: Natuurlike Hulpbronne, Agri SA 079 8929910