Subscribe by Email

Regering moet regeer en nie blameer

Die Regering moet verantwoordelikheid neem en doelgerig optree om die vlaag van swak administrasie, onnodige burokrasie en korrupsie op alle regeringsvlakke hok te slaan het Johannes Möller, President van Agri SA gesê tydens Agri Oos-Kaap se kongres wat verlede week in Port Elizabeth plaasgevind het.

“Om die verlede te blameer of om die skuld op sogenaamde kapasiteitstekorte te plaas, gaan gewoon nie meer af by die publiek en spesifiek belastingbetalers nie. Infrastruktuur wat verval, waterhulpbronne wat vanweë munisipale onbeholpenheid oor ‘n wye front aan uiterste besoedeling blootgestel word en selfs die onvermoë om skole van handboeke te voorsien kan gewoon nie meer geduld word nie”, sê Möller.

Volgens Möller wil Agri SA ook nie slegs op die kantlyn staan en kritiseer nie. “Ons verstaan die uitdagings waarmee die regering te kampe het wat insluit grondhervorming, armoede-verligting en werkskepping maar meer nog dat landbou-produksie wêreldwyd in die afsienbare tyd basies sal moet verdubbel om voedselsekuriteit tot ‘n redelike mate te verseker. Suid-Afrika sal nie hiervan kan ontkom nie en plaaslike landbou-hulpbronne sal verseker nie vir politieke opportunisme opgeoffer kan word nie”, aldus Möller.

Volgens Möller word plaaslike landbouleiers voortdurend gekonfronteer met vrae oor of die voortsetting van boerdery-aktiwiteite in Suid-Afrika hoegenaamd nog oorweeg moet word en of verdere investering deel van die beplanning moet vorm.

“Niemand kan die toekoms met sekerheid voorspel nie maar dit is duidelik dat daar wel realisme by die regering bestaan oor die noodsaak om kommersiële landbou in stand te hou. Hiersonder sou die benadering tot die landbou en spesifiek grondhervorming veel anders verloop het tydens die onlangse konferensie van die ANC”, sê Möller.

Volgens Möller is onderhandelings oor grondbesit uitdagend, maar hy het voldoende vertroue in die proses om boere aan te moedig om steeds met entoesiasme te boer en verder te investeer. “Die ontwikkeling van beleidsvoorstelle na aanleiding van die Groenskrif oor Grondhervorming word na my mening onder die leiding van Minister Gugile Nkwinti, Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, op ‘n verantwoordelike wyse gedryf en ons sal op basis hiervan deel van die proses bly”, sê Möller.

Möller sê dat sy onlangse besoek aan Zimbabwe hom weer onder die indruk gebring het van die tragiese landbou-verhaal wat daar afgespeel het. “Ek het voldoende vertroue in plaaslike regeringsleiers dat die humanitêre krisis wat tans in Zimbabwe afspeel nie hier herhaal sal word nie”, het Möller gesê.