Subscribe by Email

Reaksies op staatsrede

Afriforum: President se staatsrede: fokus op gehalte onderwys ontbreek;
opmerkings oor grondhervorming wek kommer
AfriForum het die klem wat president Jacob Zuma in sy staatsrede op werkskepping en die verbetering van infrastruktuur gelê het, verwelkom, maar meen dit het nie sin om op werkskepping te fokus as die gehalte van die onderrig op skoolvlak jongmense oplewer wat nie geskik vir indiensneming is nie.
Volgens Alana Bailey, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum, het 2011 se nasionale assesseringsuitslae getoon dat 70% van die land se leerlinge nie op die verwagte vlakke presteer nie. Die president het genoem dat die matriekslaagsyfer steeds styg, maar dit stel nie gerus nie, omdat kundiges ernstige kommer oor die 2011-matrikulante se vlakke van geletterdheid uitgespreek het.
In sy rede het die president verwys na beter skoolbywoningsyfers in 2011, maar solank as wat sowat 80% van die skole in die land disfunksioneel is, is bywoning alleen nie genoeg om te verseker dat vandag se leerders die suksesvolle werksmag van more gaan wees nie. Ten volle funksionele skole en hoë gehalte onderwys – in leerders se moedertaal vir so lank as moontlik – is volgens Bailey van deurslaggewende belang vir die uitwissing van die drie groot uitdagings vir Suid-Afrika wat deur president Zuma geïdentifiseer is, naamlik werkloosheid, armoede en ongelykhede.
Soos die president nie na behore verantwoordelikheid vir die onderwyskrisis in die land aanvaar het en daadwerklike maatreëls aangekondig het om die kwessie die hoof te bied nie, het hy die grondkwessie ook met ʼn teleurstellende gebrek aan aanspreeklikheid hanteer. Weer is die aanname gemaak dat die prinsiep van gewillige koper en gewillige verkoper nie haalbaar is nie, wat die blaam vir grondverdelingsprobleme vierkantig voor die deur van boere lê. Dit is ʼn wanopvatting wat die staat se burokratiese mislukkings en korrupsie geheel en al buite rekening laat.
Bailey noem dat aksies ter bevordering van gehalte onderrig en sterk standpuntinname teen die Groenskrif oor Grondhervorming prioriteite vir AfriForum is in die jaar wat voorlê. “Die president se staatsrede het weer bewys hoe belangrik dit is dat gemeenskappe betrokke moet raak by burgerregte-inisiatiewe soos AfriForum wat kwessies soos hierdie daadkragtig aanpak. Sake wat ons toekoms direk raak, kan nie bloot in die hande van politici gelaat word nie,” het sy gesê.
CDP reageer op Staatsrede
“Pres. Jacob Zuma se staatsrede kan net beskryf word as ‘n toespraak waarin geleenthede verpas is, wat ongelukkig is wat ons begin verwag het van sulke geleenthede.” So sê ds. Theunis Botha, leier van die Christen-Demokratiese Party (CDP).
“Dis ‘n toespraak wat eerder onthou sal word vir wat nie gesê is nie as vir wat wel aan die bod gekom het.
“Soos ‘n volstruis met sy kop in ‘n gat, het die president wyd gehou oor sommige ernstige sake (of is dit uitdagings?) wat Suid-Afrikaners in die gesig staar. Hy was met swye geslaan oor kwessies wat nasionale eenheid kon bevorder, hoewel hy na die Koisan-gemeenskap uitgereik het. Maar hy het in die verlede na die Afrikaner ook uitgereik, en ons weet hiervan het dadels gekom.
“Verwysings na planne vir ekonomiese ontwikkeling en die stryd teen korrupsie was niks anders as nuwe woorde om ou planne mee te beskryf nie.
“Soos verwag is het hy taamlik aandag geskenk aan werkskepping en ekonomiese groei en het geluide gemaak wat kon klink na die doodskoot vir nasionalisering, was dit nie dat dié kwessie hoog op die A NC se agenda is nie.
“Net soos die president nie verantwoordelikheid aanvaar het vir die onderwyskrisis en behoorlike oplossings aangebied het nie, het hy ook die kwessie van grondhervorming op ‘n manier aan die bod gestel wat op ‘n gebrek aan staatsmanskap dui – en die blaam is weer op die ‘gewillige verkoper, gewillige verkoper’ geplaas, in plaas van op die staat se burokrasie.
“Die feit dat die president hom in sy toespraak aan die grondwet verbind het, sê nie veel nie want hy het sy mond in die verlede al goed oor die grondwet uitgespoel, al het hy ‘n eed afgelê om dit te onderhou. Suid-Afrikaners moet dus bedag wees op die ondermyning van grondwetlike waarborge waarop hulle staatmaak.”
VF Plus-reaksie: Pres. Zuma se Staatsrede
Die Vryheidsfront Plus verwelkom die regering se aankondiging oor nuwe infra-struktuurprojekte in die verskillende provinsies. Dit dui op langtermynbeplanning en gee hoop vir die toekoms. Dit is ook die regte wyse waarop die staat kan bydra tot werkskepping.
Die teenstrydigheid in die president se toespraak is dat die ANC-regering nie bereid is om die nodige praktiese stappe te neem om die uitvoer van hierdie projekte te verseker nie.
Vir die sukses van die projekte is dit nodig om die beste moontlike maatskappye en mense vir die uitvoer daarvan te kry. Die president kondig egter nuwe en meer bemagtigingsmaatreëls aan wat dit juis gaan teenwerk.
Vir betrokkenheid en beleggings van die privaat sektor in die projekte is sekerheid oor eiendomsreg nodig. Die president kondig aan dat die vrywillige koper, vrywillige verkoper beginsel in die grondwet aangetas gaan word wat verdere onsekerheid gaan skep.
Geen duidelike teen-korrupsie maatreëls of kontroles oor tenderprosedures is aangekondig nie. Daarsonder kan die infra-strukuurprojekte maklik ontaard in ’n “tenderpreneur-paradys”.
Die sukses van die wêreldbeker projekte was dat daar spertye was, dat onnodige rompslomp maatreëls geskrap is en buigbaarheid ten opsigte van wetgewing toegelaat is. Ek vind dit nie hier nie.