Subscribe by Email

Reaksie op prof. Deon Geldenhuys se Beeld-artikel

Prof Deon Geldenhuys maak ‘n saak in Beeld (2011-03-25) uit met goeie argumente waarom Afrikaners toenemend die Universiteit van Johannesburg ter syde stel en elders akademiese tuistes probeer vind. Die hele debat is egter mosterd na die maal, skryf dr. Christo Landman, die CDP se onderwyswoordvoerder..

Toe die 1996-grondwet in artikel 29 ‘n onderskeid maak tussen openbare/staatlike onderwysinstellinge en die reg op onderwysinstellinge van ‘n besondere kultuur en religieuse rigting privatiseer, het die klok vir RAU gelui. Die volgende stap van die regering was om die privaatwette verbonde aan universiteit op te hef. Daarmee is die onderwys verstaatlik.

Die ironie is dat toe bg. gebeur het, daar weinig stemme in Afrikanergeledere opgegaan het om die regering tot halt te roep. Dit geld ook prof. Geldenhuys. Tewens, Afrikaners is mede-aandadig aan die skryf van die 1996-grondwet. Toe was FW de Klerk die dirigent en Deon Geldenhuys ‘n tenoor in die koor. In daardie stadium het Geldenhuys hom onttrek aan die Stigting vir Nasionale Minderhede, omdat hy nie sy beroep skade wou berokken nie.

Die gevolg is dat bv. Potchefstroom sy Christelike grondslag kwyt is, die Universiteit van die Vrystaat God se naam uit die leuse weglaat en RAU nou stelselmatig verengels en verswart. Ons wat destyds op die gevaar van stelselmatige verstaatliking gewys het, is toe op ‘n syspoor gerangeer.

Die punt is dat onderwys per definisie ‘n nie-staatlike funksie van die burgerlike samelewing moes wees. Ouers se reg om die religieuse rigting en kulturele inslag van die onderwys te kies is nie onderhandelbaar nie.

Wat staan ons dus te doen: eenvoudig! Raak ontslae van ‘n totalitêre owerheid en vervang dit met ‘n Christen-demokratiese stelsel wat owerhedsmag beperk en begrens. Om dit te kan bereik het ons ook die hulp van goedgesinde swart- en bruinmense nodig.

Dr. Christo Landman

Woordvoerder Onderwys van die CDP