Subscribe by Email

RDK tree in slegte smaak op

“Die Regterlike Dienskommissie het verklaar dat dit die bedanking van ‘n senior lid, dr. Izak Smuts verwelkom deur te sê:.. “as hy nie tevrede is oor die wyse waarop die kommissie bestuur word nie, is dit beter dat hy bedank.”

“Wat ‘n skitterende voorbeeld van hoe verseker word dat elkeen presies in die politiek-korrekte spoor trap en dat elkeen wat die grondwet anders verstaan, die swye opgelê word,” sê ds. Theunis Botha, leier van die Christen-Demokratiese Party (CDP).

“Die CDP vind die wyse waarop die Regterlike Dienskommissie die saak hanteer in uiters swak smaak.

“Smuts het ‘n ernstige aangeleentheid aangespreek wat vir baie Suid-Afrikaners wat reeds soos vreemdelinge in hul geboorteland voel van kardinale belang is, en is toe die kop gewas. Om sy bedanking te verwelkom voel soos om op die grafte van baie lojale Suid-Afrikaners te dans.

“As die RDK nie meer daartoe verbind is om die grondwet te dien in die ideaal om ‘n nie-rassige samelewing te skep nie, moet hy nie verbaas wees as hy voor die hof gesleep word, soos oud-regter Johann Kriegler aangedui het hy beplan om te doen nie. Die grondwet maak eenvoudig nie vir tweedeklas burgerskap weens velkleur voorsiening nie.”