Subscribe by Email

Rasvraag dalk op Amerikaanse sensusvorms verander

Die Amerikaanse Sensusburo oorweeg om die vrae oor ras en etnisiteit op dié land se sensusvorms te verander om dit meer in pas te bring met hedendaagse persepsies oor ras en etnisiteit. ‘n Term wat klaarblyklik in die slag gaan bly, is “Negro” wat as sinoniem vir “Black” en “African American” aangebied word.

Dit lyk of veral die Spaanssprekendes, bekend as “Hispanics”, probleme ondervind om hul ras ooreenkomstig dit wat van hulle verwag word aan te dui. Op die oomblik moet diegene wat hulself onder die vraag oor etnisiteit as “Hispanic” aandui, ook hul ras aandui, maar in plaas van om uit die keuse van vyf rasse te kies, het miljoene hul ras as “ander” aangedui. Altesaam 19 miljoen Amerikaners het tydens die vorige sensus hul ras so aangedui, eerder as uit die keuse van wit, swart, Asiër, Amerikaanse Indiaan (waarvoor die meer politieke korrekte term in ieder geval “native American” is), of van Polinesiese herkoms. Dié kategorieë skep onder meer vir mense van Arabiese herkoms probleme.

‘n Opname onder 50 000 huishoudings het aangetoon dat die bestaande kategorieë nie altyd strook met mense se eie persepsies oor hul identiteit nie.

As die veranderings aangebring word, sal dit in die sensus van 2020 gebruik word. Die veranderinge moet eers die Kongres goedgekeur word.

Ras is ook in Suid-Afrika ‘n netelige kwessie. Ras word as kriterium gebruik om teen groepe mense te diskrimineer en word bykans deurlopend deur Solidariteit in die howe getoets. Aan die ander kant, as mense uit beginsel op sensusvorms nie hul ras aandui nie, word hul ras se verteenwoordiging in die totale bevolking verminder, en word ingevolge kwotastelsels nog meer teen daardie bevolkingsgroep gediskrimineer.

In die VSA het dit onlangs aan die lig gebring dat ‘n Amerikaanse vroulike kongreslid se vorige werkgewer, Yale Law, haar ras as “native American” aangetoon het om aan kwotavereistes te voldoen. Indien die vrou se aansprake korrek sou wees, sou sy 1/32ste Rooihuid wees.

Herman Toerien