Subscribe by Email

Polisie kan nie langer voete sleep met landelike veiligheid nie

“Die afgelope week se moord op Ronel Van Eyck van Hartebeesfontein in die Noordwes provinsie en Owen Charles van Jansenville in die Oos-Kaap het weer die kollig geplaas op die kwesbaarheid van landelike gemeenskappe vir lafhartige misdadigers. Hierdie moorde wys op die noodsaak vir die dringende implementering van die Landelike Beveiligingstrategie asook die vrystelling van die Reservistebeleid vir implementering. Die polisie kan nie langer voete sleep met die inwerkingstelling van die Strategie en die aanwending van reserviste vir landelike beveiliging”, sê Johannes Möller, president van Agri SA.

 

Die moord op mevrou Van Eyck is veral tragies, aangesien dit plaasgevind het in hierdie maand waar die aandag gevestig word op vroue en die respek wat diegene verdien.  n Beroep word op die Polisie gedoen om alles in die stryd te werp om die skuldiges in die Van Eyck moord aan te keer en voor die hof te bring. Terselfdertyd moet die polisie in die Oos-Kaap geloof word vir hulle optrede om van die verdagtes in die Owen moord aan te keer.

 

Agri SA het reeds by herhaling ‘n dringende beroep op die Minister van Polisie gedoen om toe te sien dat die Landelike Beveiligingstrategie met die gepaardgaande strukture spoedig in die landelike gebied inwerking gestel word. “Die Strategie moet veral gesien word teen die agtergrond van die regering se prioritisering van landelike misdaad en die noodsaak om die gebiede veiliger te maak ook met die oog op volgehoue landbouproduksie en Landelike Ontwikkeling. Die spoedige vrystelling en inwerkingstelling van die Reservistebeleid ter ondersteuning van die Landelike Beveiligingstrategie is ‘n onontbeerlike aanvulling in hierdie verband. Ons verwag dat die Minister spoedig sal reageer op ons tersaaklike versoeke en indien nie sal Agri SA hierdie aangeleentheid met die Portefeuljekomitee van Polisie bespreek”, sê Möller.

 

“Landelike Veiligheid bly een van Agri SA se prioriteite, die organisasie bied voortgeset sy samewerking met die polisie op verskeie vlakke aan. Deur die Agri Securitas Trustfonds is Agri SA ook in die praktyk besig om boerderygemeenskappe in staat te stel om hulle eie veiligheid te verbeter in samewerking met die plaaslike polisie. Verskeie projekte is reeds landswyd gefinansier en volgens die terugvoer wat vanaf grondvlak ontvang word maak die Trustfonds se bydraes ‘n verskil aan gemeenskappe se veiligheid.

 

“Ons betoon graag ons simpatie en medelye met die naasbestaandes van die onlangse slagoffers van hierdie misdaadkanker in ons samelewing. Ons wil hulle egter ook verseker dat Agri SA by herhaling en waar moontlik meer intens alle aksies gerig op die landelike bevolking sal volhou, ook ter nagedagtenis van hulle wat die hoogste tol betaal het”, sê Möller.