Subscribe by Email

Plaaslike owerhede moet met Landbou beter saamwerk

ahi uitsettings

ie AHI in die Wes-Kaap is besorg oor die jongste vlaag beweringe en uitsprake van Bawusa en Cosatu oor uitsettings van landbouwerkers.

Die organisasie is ook begaan oor die georganiseerde landbou se reaksie op die aantygings, die partye se klaarblyklike onwilligheid om die kwessie met mekaar te bespreek en die teelaarde wat dit vir polarisasie tussen grondeienaars en landbouwerkers skep, sê mnr. Orton King, voorsitter van die AHI in die Wes-Kaap.

“Die AHI is bekommerd dat die huidige uitlatings ‘n herhaling van die landelike onrus van 2012 in die Wes-Kaap tot gevolg kan hê. Sedertdien is hard gewerk om verhoudinge te herstel en daar kan nie toegelaat word dat lukrake debat en wilde, onbewese aantygings nog eens gesindhede tussen landbouwerkers en plaaseienaars verhard nie.”

Plaaswerkers wat hul werk verloor en van plase uitgesit word moet ondersteuning ontvang om ander werk te kry en behoort nie ‘n politieke speelbal te wees nie.  Die Wes-Kaapse voorsitter van AHI, Orton King, het gister gewaarsku dat bekwame plaaswerkers vir die georganiseerde landbou verlore kan gaan.

King sê “Plaaswerkers mag onder geen omstandighede ‘n politieke speelbal word nie.” Dit kan Suid-Afrika se beeld by die internasionale koperspubliek skaad. Vir die AHI is dit onaanvaarbaar dat ‘n plaaswerker en sy gesin wat wettiglik uitgesit word geen heenkome het nie. Hy het gesê die stelsel behoort hersien te word sodat die howe wat uitsettings bekragtig, plaaslike owerhede wat behuisingskemas beheer én die georganiseerde landbou beter saamwerk.

“Die departement van Justisie behoort ‘n prominente rol daarin te speel.”

Hy het verder gesê in die gees van die Nasionale Ontwikkelingsplan moet landou alle moontlike strategië aanwend om plaaswerkers in diens te hou en bykomende werksgeleenthede te skep.  Plaaswerkers wat noodgedwonge hul werk op ‘n plaas verloor en die slagoffers van uitsetting word – maar oor ‘n bewese diensrekord beskik – behoort ondersteun te word.

King het gesê die regering en die georganiseerde landbou moet saamwerk aan ‘n plan vir die heopleidding van plaaswerkers en hul plasing in werksgeleenthede.