Subscribe by Email

Paasfees

Toe die priesterhoofde en die wagte Hom sien, skreeu hulle: “Kruisig hom! Kruisig hom!” “Vat júlle hom en kruisig hom,” sê Pilatus daarop vir hulle, “want ék vind geen skuld in hom nie.”

In dié woorde van Pilatus – “Want ék vind geen skuld in hom nie,” is waarskynlik die essensie van Goeie Vrydag en die Paasfees saamgevat.

Die Paasfees het in die plek van die Joodse pasga gekom, ‘n gebruik wat gekom het uit die slag van lammetjies om die bloed op die kosyne te kon smeer toe Israel slawe in Egipte was. So het die Joodse eersgeborenes die dood vrygespring, wat nie die Egiptenare beskore was nie.

So is die Jode uit slawerny verlos – die onskuldige lammetjie wat doodgemaak moes word.

Uiteindelik is die Lam by wyse van spreke vir ons sondes geslag – Jesus het aan die kruis kom sterf.

Het God enige ander wyse gebruik om Sy genade aan ons, sondige mense, te openbaar soos sekerlik in Sy mag is, sou ons voorouers verstaan het? Sou ons self verstaan het?

Die Paasfees eindig egter nie met ‘n kruisdood nie, maar by ‘n opstanding.

‘n Onlangse Skrifberyming, op die meld van “Sal die vyeboom nie bot nie” verwoord die vroue na-aan Jesus se aanvanklike skok, en dan vreugde:

Hul het ons Heer dan weggeneem uit die graf

Ons weet nie waar hul Hom sou neerlê nie

Die nuus bring skok

wat Maria Magdaleen bring

Hul haas na die graf

Leeg, los Maria daar

Engele troos

Sien dan Jesus, opgestaan

‘n Vreugdesroep: Raboni, roep sy

Hy antwoord haar

Raak my nou nog nie aan

Hy laat my vas en veilig staan!

Op sterkte van die Paasgebeure het Jesus self die Nagmaal ingestel, wat die meeste kerke as sakrament beoefen.

Vele argumenteer dat die Paasfees ‘n belangriker Christelike herdenking behoort te wees as Kersfees.

In werklikheid behoort elke dag van ‘n Christen se lewe die gees van Kersfees, die gees van die Paasfees, en die gees van hemelvaart te adem.

Met Christus in die hart, is ons immers veronderstel om Christus te lééf – ‘n lig vir almal om te sien.

Sondagoggend, al is dit in ons harte, sal ons die Paasfeeklokke in vreugde hoor lui:

1 . Hoor jy die Paasfeesklokke?

Hul lui van vroegdag af;

hul jubel oor die wêreld:

Die Heer is uit die graf!

Hy, Christus, die oorwinnaar,

is uit die donker uit!

Die Heer, die sleuteldraer,

sal ook my graf ontsluit.

2. Hoor jy die Paasfeesklokke?

Die Heer het opgestaan!

Hy het vir al ons sonde

Hom aan die kruis laat slaan.

In Hom is nuwe lewe,

sy graf is leeg en oop.

Hy gaan ons voor – verheerlik –

en ons kan op Hom hoop!

3. Hoor jy die Paasfeesklokke?

Die Heer voer heerskappy –

Hy heers oor alle dinge,

sy bloed het ons bevry.

Ons sal met Jesus opstaan,

die lewenskroon verkry.

Ons hoor die Paasfeesklokke

wat oor die wêreld lui. (Lied 409)

Herman Toerien