Subscribe by Email

Ouers gevra om kinders in moedertaal te laat onderrig

Met die aanvang van die 2012-skooljaar het AfriForum ʼn beroep op ouers gedoen om toe te sien dat hulle kinders in hulle moedertaal onderrig word. Ouers word ook deur AfriForum versoek om in ʼn toenemende mate druk op die regering te plaas om moedertaalonderrig te voorsien in gevalle waar dit nie reeds beskikbaar is nie. Waar moedertaalonderrig beskikbaar is, moet ouers volgens AfriForum enige poging van die regering om moedertaalonderring in te perk, sterk teenstaan.

Volgens Alana Bailey, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum, bevestig die matriekuitslae jaar na jaar dat leerders wat moedertaalonderrig ontvang, beter vaar as diegene wat hulle onderrig in ʼn tweede of derde taal ontvang.

Bailey het daarop gewys dat dit onteenseglik bewys is dat leerders nuwe konsepte en vaardighede – veral ook in wiskundige en natuurwetenskaplike vakrigtings – die maklikste in hulle moedertaal aanleer, en dat hulle hierdie vaardighede later dan maklik na ʼn tweede of selfs derde taal soos Engels kan oordra. Bailey het aangedui dat die omgekeerde ook waar is, naamlik dat leerders abstrakte begrippe nog moeiliker in ’n ander taal vind en dit in baie gevalle nie kan bemeester nie, maar dit aanvanklik bloot suksesvol memoriseer, sonder om dit op die langduur te kan toepas.

Bailey voer dus aan dat moedertaalonderrig vir so lank as moontlik, selfs tot op nagraadse vlak, verkies behoort te word, omdat dit die leerder of student ’n voorsprong gee, waarsonder ’n loopbaan in ’n groeiende aantal beroepe nie meer moontlik is nie. Talle Afrikaanse studente het byvoorbeeld sedert die 1960s slegs in Afrikaans gestudeer en daarna met groot sukses hulle doktorsgrade aan die beste buitelandse universiteite behaal.

Dit is ʼn mite dat Engelse onderrig aan die moedertaalsprekers van ander tale ʼn voorsprong gee. Nie-Engelssprekende kinders wat Engelse skole bywoon, betaal volgens Bailey dikwels later die prys. “Ouers wat aan hulle kinders se loopbane en toekoms dink, moet daarop aandring dat hulle kinders in hulle moedertaal onderrig word,” het Bailey gesê.