Subscribe by Email

Oktober Liszt-herdenkingsmaand

Franz Liszt sal veral onthou word as die vader van die Liebestraum-komposisies en die Hongaarse rapsodieë. Hoewel baie van sy sowat 1 300 komposisies nooit opgevoer is nie, en baie van dit wat wel opgevoer is, net een keer, word Liszt tog as een van die wêreld se groot klassieke komponiste gereken. Die meeste bronne meld dat hy net sowat 350 komposisies vir die nageslag nagelaat het.

Op 22 Oktober vanjaar sal dit presies 200 jaar wees sedert die Hongaarse komponis, Franz Liszt in die dorpie Raiding die eerste lewenslig aanskou het.

Van die begin van die jaar af word veral in Duitsland simfonie-opvoerings en kerk-orrelvertonings aangebied waarin hulde aan hierdie merkwaardige komponis en pianis gebring word, wat in opdrag van die pous ook ‘n groot rol in die herkomonering van kerkmusiek gespeel het. Destyds het Liszt gekla dat die Protestante hom nie aanvaar nie en die Rooms-Katolieke ook nie sinnigheid vir hom het nie.

Vandag is Liszt se komposisies steeds wat smaak betref, ‘n verskeidenheidsmandjie. ‘n Paar van sy komposisies kry wye aftrek, ‘n paar val binne sommige mense se smaak, en ander kan slegs die uitsoekgroepie klassieke musiekaanhangers waardeer.

Die Liszt-opvoerings vanjaar, op sy herdenkingsjaar, word dus byna voor die voet gekenmerk deur die byvoeging van veral Bach se musiek. Hoewel Liszt onder meer deur Bach beïnvloed is, is daar nie veel meer gemeen nie. Liszt, as waarskynlik die eerste pianis wat suksesvol solo-vertonings kon aanbied, het baie klem op die klavier geplaas terwyl die klavier in Bach se tyd nog nie bestaan het nie. ‘n Klavier kan ook nie vir iemand wat Bach se klawesimbelmusiek gehoor het, vir hierdie instrument instaan nie.

Hy het ook ‘n groot aantal prosa geskryf.

Sy werk is deur ‘n paar faktore beïnvloed – sy diep godsdienstige ingesteldheid vanaf sy kinderjare, maar wat veral in sy komposisies

neerslag gevind het na sy seun en dogter in hul twintigerjare oorlede is, sy

blootstelling aan Chopin, Berlioz en Paganinni, en sy liefde vir vaderlandsmusiek waaronder sigeunermusiek.

Hongarye was ook deel van die musiekland, Oostenryk waar hy

musiekopleiding ontvang het, maar Liszt het ook lank in Parys gewoon en

gewerk.

Sy tegniek is weer sterk deur Richard Strauss en Wagner beïnvloed.

Weens Liszt se veelsydigheid, waaronder die sowat 200 verwerkings en

transkripsies van ander komponiste se werk, sal daar bykans verseker iets uit

Liszt se skatkis wees vir bykans enige geleentheid.

Herman Toerien