Subscribe by Email

Nuuskommentaar: Weet die linkerhand wat die linkerhand doen in ANC-jeugliga?

nuuskommentaar

Weet hulle?

Daar is net een rede waarom dit hoegenaamd vir Suid-Afrika van belang is of die ANC-Jeugliga weet wat die organisasie self doen, en dit is oor die mag en aansien wat die ANC-leierskap daaraan skenk. Dit kos die belastingbetalers ook ‘n aansienlike bedrag deurdat die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap se rol nie veel meer is as om salarisse aan dié jeugdige kaders te betaal nie, en dan nog genoeg in reserwe te hê om op die mees verleentheidswekkende wyse op sogenaamde projekte te vermors.
Die uiterstes waartoe die ANC sal gaan om statuur aan die Jeugliga te verskaf blyk uit dié organisasie se toetrede as party tot die gelykheidshofsaak waar Julius Malema van haatspraak aangekla is.
In dié hofsaak het die ANC die indruk probeer wek dat dit tot gesprekvoering met Afriforum bereid was en is, en dat so ‘n saak nooit in die hof moes beland nie.
Ten spyte van die nuusdekking in die lang aanloop wat die ANC nooit ontken het nie, soos dat Afriforum tydens ‘n uitreikpoging met ‘n bloedbad soos die Shell House-bloedbad gedreig is, het van die media die storie dat die skikkingspogings van die Jeugliga se kant gekom het, gesluk. Trouens, daar was aansienlike kritiek op Afriforum, ook uit geledere waaruit dit allermins verwag sou word.
Die jongste verloop is ewe bizar. Malema dui op TV sy bereidheid tot ‘n skikking aan. Die volgende dag kry Afriforum ‘n e-pos van die Jeugliga se regsverteenwoordigers met ‘n bereidheid tot skikking. Nog voor Afriforum daarop kon reageer, bel SAPA om te verneem of Afriforum inderdaad so ‘n e-pos gekry het, en Willie Spies, Afriforum se regsbeampte, bevestig dit. In ‘n ommesientjie spoel die nuus wyd, en selfs tot in die buiteland.
Kort hierna braak die ANC se woordvoerder, Floyd Shivambu, gal, ontken dat die Jeugliga enige skikkingsinisiatief geneem het, en dam Afriforum onbeskaamd met die teerkwas by.
Afriforum se reaksie hierop was verbasend gematig, hoewel dié organisasie met besonder baie skietgoed sit om die Jeugliga se geloofwaardigheid kort voor die verkiesing ernstig aan te val. Afriforum kon byvoorbeeld ‘n afskrif van die Liga se regsverteenwoordiger se e-pos aan die media beskikbaar gestel het of minstens die aandag opnuut daarop gevestig het – die bestaan waarvan Shivambu ontken en Afriforum van leuens. Afriforum verkies egter om in hoofsaak na die meriete van sy saak teen Malema te verwys.
Dit is ook ‘n ope vraag wie SAPA oor die e-pos sou inlig. Onder normale omstandighede sou dit iemand uit ‘n klein groepie ingeligtes moes wees, en dui dit eerder op ‘n gemagtigde mediamededeling as ‘n ongemagtigde lekkasie.
Die vreemde bly egter dat ‘n woordvoerder sy nek so ver en so woes sou uitsteek in ‘n situasie waar hy normaalweg sou moes besef sy geloofwaardigheid kan in enkele sekondes blywend vernietig word. En selfs al sou hy om die een of ander rede in die duister gehou gewees het, sou enige woordvoerder hom eers intern van die ware feite vergewis het.
‘n Ander scenario is dat die ANC die temperatuur in die saak kunsmatig verder probeer opjaag sodat polarisasie in die land verder verdiep word, en die DA en ander partye se vermoë om swart kiesers by die ANC af te rokkel ondermyn word. Dié verhaal speel hom af op dieselfde dag as wat berig is dat die DA se swart steun moontlik tot verdriedubbel het.
Veel meer het die ANC nie om te bied om sy steun te behou nie. Selfs die syfers wat die ANC in sy TV-advertensie vir suksesse met dienslewering gebruik, is in die Parlement deur ANC-lede betwis. Die hoof van die Omkeerstrategie-taakspan het hierop erken die syfers is, soos aangehaal uit Volksblad: “…weerspieël nie die invloed van onklaar infrastruktuur op inwoners nie.”
Afriforum het om die haatspraak te stuit, hom tot die wigte en teenwigte gewend waarvoor die grondwet voorsiening maak. Afriforum is ook by verre nie die enigste instansie wat Malema oor dieselfde saak verkla het nie, en minstens drie sake hieroor wat die Afrikanerbond by die Menseregte aanhangig gemaak het, is nog hangende, en sal waarskynlik eers aandag kry na die Afriforum-saak afgehandel is.
Diegene wat Afriforum kritiseer is blind vir die feite, en toon disrespek vir die grondwet – ironies hoofsaaklik uit die oorde van diegene wat so hoog opgee hoe ‘n goeie grondwet dit is.