Subscribe by Email

Nuuskommentaar: Vadersdag, Jeugdag en die gaping tussenin

Jeugdag is pas agter die blad, of vadersdag word hierdie Sondag gevier. Die herkomste van die twee dae is baie uiteenlopend, en ook die wyses waarop dit gevier word.

‘n Nuusverklarng van die FW de Klerkstigting oor Jeugdag beliggaam die probleem goed:

Slegs 28.5% van swart kinders – en 50% van bruin kinders – het twee ouers in hul huishoudings.
Die onderwysstelsel het hele generasies van ons jeug gefaal. Geletterdheids- en gesyferdheidsvlakke vergelyk swak met dié van selfs die minste ontwikkelde Afrika-lande. 65% kinders verlaat die onderwysstelsel sonder matriek. Meeste van diegene wat matriek slaag ontvang `n kwalifikasie wat so afgewater en degradeer is dat dit hulle eenvoudig net nie voorberei op verdere onderrig of die werksmark nie.
Kindermishandeling kom algemeen voor. Miljoene kinders word groot in omgewings waar geweld, bendes, dwelms en misdadigers alledaags is – in hul skole, in hul strate en in hul gemeenskappe.
Duisende kinders is ouerloos en moet na hul broers en susters omsien – of op straat slaap.
Werkloosheid onder die jeug het die norm geraak in baie gemeenskappe. Miljoene jongmense is gedoem tot lewens van onaktiwiteit, nutteloosheid en toenemende frustrasie en woede. Hulle is `n ontvanklike gehoor vir vurige opruiers.
Almal – insluitend die regering – erken hierdie probleme. Almal sê dat die situasie onaanvaarbaar is. Konferensies word gehou en werkswinkels word gereël.Deskundiges praat op TV en op die radio. Kommissies word ingestel om die situasie te ondersoek en om oplossings daarvoor te vind. Die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap hou `n R100 miljoen ‘anti-imperialistiese’ fuifparty. Maar dit lyk of min tot niks gebeur nie.

Boonop toon ‘n studie deur TNS dat slegs 55 % tieners in Suid-Afrika tussen die ouderdomme van 12 en 19 jaar beide ouers by die huis het. Slegs vier lande vaar swakker as Suid-Afrika.

Gesinswaardes word wêreldwyd as so belangrik beskou, dat daar in baie lande politieke partye tot stand gekom het wat gesinswaardes as hoeksteen van hul bestaansreg vestig. Die sluit die hele spektrum van Christen-demokratiese partye is, soos die Duitse CDU van mev. Angela Merkel. Die Duitse media dra gereeld berigte oor hoeveel gesinne nog klou aan die tradisie om minstens ‘n paar aandetes per week saam te geniet.

Word egter na ‘n groot deel van die huidige en vorige jong leiers van die jeug in Suid-Afrika gekyk, het sake in gesinsverband duidelik gehaper. Die Noord-Kaapse politikus wat nou weer van bedrog aangekla word, John Block, het byvoorbeeld nooit sy pa geken nie. Julius Malema kom ook uit ‘n enkel-ouer-huishouding.

Toe hy die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap op jeugdag gelooi het, het Kader Asmal onder meer die volgende te sê gehad: “Julle praat van ‘tenderpreneurs’ asof dit ’n grap is. Maar dit is in wese korrupsie. En korrupsie vernietig families en sosiale netwerke en organisasies.”

Dit is baie duidelik dat die land dringend ‘n rolmodel-stelsel nodig het waar gesonde gesinswaardes as die ideaal voorgehou kan word, waar dit as bate nagestreef kan word.

Met ‘n verbrokkelde sosio-maatskaplike kultuur raak dit moeilik om ‘n toekoms te bou met ‘n jeug wat aan dwelms blootgestel word, wat van jongs af bendegeweld sien en beleef, waar al hoe meer volgens die minister van gesondheid aborsies as voorbehoedmiddel gebruik.

Dit is duidelik waar die inspirasie vandaan moet kom – hierdie Sondag is nie net vadersdag nie, dit is ook Triniteitsondag. Juis in die doopbelofte druk die meeste Christene hul Triniteitsgeloof uit deur ‘n gelofte te doen aan God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees.

Herman Toerien