Subscribe by Email

Nuuskommentaar: Stryd om rituele slagting in Nederland

‘n Politieke debat het hom pas in Nederland afgespeel wat ook voorheen reeds kop in Suid-Afrika uitgesteek het.

Dit kan saamgevat word as die vind van ‘n balans tussen die wreedheid van die rituele slagting van diere en godsdiensvryheid.

In Nederland was dit geen eenvoudige saak nie, ten spyte van die bestaan van ‘n party soos die Party vir Diereregte. Afgesien daarvan dat Nederland reeds ‘n groot Moslembevolking het wat ‘n spesifieke soort slag – die halaal – vereis, het Nederland tradisioneel ook ‘n Joodse gemeenskap en ook dié geloofsgroep se rituele slag word as onaanvaarbaar beskou omdat veral groter diere tot minute lank kan ly. ‘n Bekende politikus van die Partij van de Arbeid wat onder meer ook burgemeester van Amsterdam was, Job Cohen, het as leier van die PvdA onder meer sy stem vir die Joodse saak laat hoor.

Die parlement het pas ‘n besluit goedgekeur wat daarop neerkom dat by rituele slagting die dier reeds sodanig verdoof moet wees dat hy niks meer ly as ‘n dier wat vir die standaard-slagmetode verdoof is nie.

Van die partye meen die bepalings druis teen godsdiensvryheid in, en selfs dat die nuwe bepalings ongrondwetlik kan wees.

Dit is nie moeilik om te bepaal wat die Nederlandse Wetshouders sou maak met die tipe rituele slagtings wat in Suid-Afrika vry algemeen voorkom nie, en van tyd tot tyd die aandag van diereregtegroepe trek. Daar is gereeld klagtes oor selfs beeste wat op die mees wreedaardige wyse in agterplase, selfs nou van vooraanstaande woongebiede, geslag word. Bure wil die mure uit te midde van die lydende bees se gebulk, bel die Dierebeskermingsvereniging en soortgelyke instansies, en selfs die polisie, maar die mishandeling duur voort.

Nogtans is die debat nou in Nederland geopen of godsdiensvryheid so onbeperk kan wees dat onaanvaarbare praktyke geduld moet word. Die teenargument is eenvoudig – die beperkende maatreëls is nie teen die betrokke godsdienste gemik nie, maar in belang van die diere.

Christengroepe sal stellig ook die vraag vra: Soveel word nou ter wille van diereregte gedoen, maar uit dieselfde kringe is ‘n oorverdowende stilte oor die lot van die mees weerloses onder die mense – die ongebore babas.

Weggooi of doodmaak, so lyk dit op sterkte van ‘n studie deur Ditsem Vrystaat, blyk dikwels die antwoord te wees vir ongewenste swangerskappe.

Aborsies was onlangs in die nuus toe ‘n Bloemfonteinse arts, dr. Faan Oosthuizen, ‘n eetstaking voor Nasionale Hospitaal in Bloemfontein gehou het. Volgens Oosthuizen word tussen 30 en 40 aborsies per dag in Nasionale Hospitaal uitgevoer.

Nasionale Hospitaal is egter nie al plek in die Rosestad waar aborsies uitgevoer word nie. Die Mary Stopes-kliniek het takke landswyd, ook in Bloemfontein. So lees ‘n tipiese advertensie op die internet: Abortions / Termination, Same Day Service, Safe & 100% Guaranteed Pain Free We use Safe and trusted pills/tablets, ALL PRICES INCLUDING WOMB CLEANING, ABORTION TABLETS ON SALE

Tog bly agterstraat-aborsies ‘n groot probleem.

Volgens die minister van Gesondheid is daar sedert 2004 sowat ‘n halfmiljoen wettige aborsies in Suid-Afrika uitgevoer is. Pro-Lewegroepe meen dat meer as ‘n miljoen aborsies al in Suid-Afrika uitgevoer is sedert dit wettig geword het.

Die minister het ook pas sy kommer uitgespreek dat al hoe meer jong meisies aborsies as ‘n “voorbehoedmiddel” gebruik. Hy grond sy stelling op die persentasie toename in meisies onder 18 wat aborsies ondergaan. Hy het gesê in 1997 is 26 401 aborsies uitgevoer, waarvan 2  716 op meisies jonger as 18 jaar. Dié syfer het toegeneem tot 34 455 aborsies in 2008 en 4 749 was op meisies jonger as 18. Verskeie bloedjong meisies maak al hul opwagting vir ‘n tweede en selfs derde aborsie.

In die VSA is daar juis ontsteltenis omdat die verkiesing van pres. Barack Obama die stryd om aborsies weer onwettig verklaar te kryt, met 20 jaar teruggesit het. Anti-aborsieghroepe was na Obama se verkiesing verstom dat talle mense aangedui het dat hulle vir Obama gestem het, maar totaal onbewus daarvan was dat Obama aborsies voorstaan.

Die Christian Coalition of America was ontstoke oor dié onkunde, aangesien, volgens die CCM, Obama boonop pro- “Partial birth”-aborsies sou wees. Dit behels die gedeeltelike geboorte van die baba waarop die dokter ‘n pen deur die brein druk, of die koppie met ‘n verlosskêr verbrysel.

Terwyl geen regdenkende mens wil sien dat diere ly nie, is dit tog ‘n morele vraag – hoekom net diere?

Herman Toerien