Subscribe by Email

Nuuskommentaar: Sensus

Die landswye sensusopname begin vandag en sal drie weke duur, en steeds lees ons in sosiale netwerke dat sommige mense botweg weier om saam te werk om getel te word. Dié houding spruit uit die persepsie dat ‘n sensus bloot gehou word om mense te tel.
Nee, niemand is weg dat die regering dit nou nodig het om almal te tel nie.
Sensusse word wêreldwyd in ontwikkelde lande gehou om ‘n wye front broodnoodsaaklike inligting te bekom wat die owerhede nodig het om vir die toekoms voorsiening te maak. Om hierdie rede moet ook onwettige immigrante en vlugtelinge getel word, want hulle plaas ook ‘n las op sekere owerheidsdienste soos gesondheidsdienste, water- en elektrisiteitsvoorsiening.
Wanner die data verwerk is kan navorsers ‘n wye reeks inligting uit die data onttrek, soos die gemiddelde ouderdom en inkomste in ‘n sekere gebied.
Waar lande dit kan bekostig, word elke vyf jaar ‘n sensus gehou. Dit is ook die mikpunt in Suid-Afrika, maar die vorige sensus is tien jaar gelede gehou.
In ‘n land soos die VSA is die foutfaktor van ‘n sensus ongeveer 4 %, wat vir die Amerikaners skokkend hoog is. In Suid-Afrika was die foutfaktor tien jaar gelede meer as tien persent, en die ouditeur-generaal het die sensus ook ‘n rooi kaart gegee. Internasionaal word die foutfaktor reggestel deur ‘n verteenwoordige steekproef deur professionele mense te doen. ‘n Foutfaktor van 17 persent is egter onaanvaarbaar, en laat ook ‘n slegte smaak in die mond omdat dit beteken dat baie sensusopnemers en hul toesighouers belastingbetalersgeld misbruik het deur te kierang.
Een van die maniere om ‘n gekierang aan die kaak te stel, is juis om te rapporteer as die huishouding deur sensusopnemers oorgeslaan is. Hiervoor sal ‘n tolvrye nommer voorsien word. Hoe gouer na die sensus oor drie weke verstryk het dié nommer gebel word, hoe gouer sal die onreëlmatighede aan die kaak gestel word, en sal help verhinder dat skelm opnemers se werk as bevredigend verrig afgeteken word en hulle hul vergoeding ontvang.
As ander foute bemerk word, soos dat daar glad nie ‘n sensusopnemer in ‘n gebied werksaam is nie, is dit uiteraard wenslik dat dit gouer onder die owerheid se aandag gebring word.
Wêreldwyd geld die beginsel dat sensusopnemers uit die gebied waar hulle die opname moet doen, aangestel word. Dit verhoog die kanse dat die opnemer die huistaal van die mense wat besoek word sal verstaan, en selfs in die gemeenskap bekend is en vertrou word. Aanvanklik, soos met die vorige sensus, is aangekondig dat dié beginsel ook vanjaar sou geld.
Sensusopnemers is soos alle amptenare gebind deur die protokol vir plaastoegang, maar dié feit word selde aan die sensusopnemers gekommunikeer. Die gevolg is dat plase gereeld betree word – iets wat in die lig van die veiligheidsituasie uiters ongewens is. Boonop word baie geld gespandeer om plase te bereik, bloot om te vind die boer en sy gesin is nie tuis nie. Agri SA het daarom weer ‘n beroep op die Statistiekdiens gedoen om afsprake vir besoeke te maak.
Dit is vreemd dat die staat dit steeds nodig ag – meer as twintig jaar na die bevolkingsregistrasiewet geskrap is – dat mense hul ras aantoon. Daar is reeds weerstand van hierdie vraag, en baie mense sal na verwagting weier om hierdie vraag te beantwoord.
Die weiering van deelname is egter nie ‘n opsie nie en is strafbaar.
(Die opsteller was ‘n publisiteitsbeampte van die vorige sensus).

3 Responses to Nuuskommentaar: Sensus

 1. Tanya

  Oktober 16, 2011 at 6:08 am

  Was nie baie gemaklik met my sensusopname nie
  1) alles word met potlood ingevul- dus kan “verander word”
  2) die mannetjie begin sommer sekere vrae self voltooi- maak dus seker hy lees die vraag hardop/ lees saam met hom
  3) ons straat nommers was verkeer vooraf gepopuleer en daar was opsigtelike duplisering van nommers in my straat, moes dus ook hier verander
  4) voorstad was verkeerd, maar moes dit so behou (volgens hom) want sy drukstuk het dit so aangedui

  heelwaarskynlik nie einde van die wereld, maar ons begin met verkeerde inligting- hoe eindig ons?

  4)

 2. Paul

  Oktober 14, 2011 at 8:42 am

  Raymond, dit is strafbaar volgens die Statistiekewet van 1999.
  Die inligting wat tydens die sensus verskaf moet word, kan nie teen mens gebruik word nie. Gaan kyk maar self na die vraelys – dis nie sensitiewe inligting wat gevra word nie.
  Ek verstaan ook nie juis hoe jy dink mense sal munisipale amptenare vertrou bokant sensusamptenare nie.

  ‘n Sensus is ‘n normale ding in feitlik alle lande ter wêreld. Dit is noodsaaklik, beide vir staatsbeplanning en vir talle nie-regeringsorganisasies. Waar dink jy kry topnavorsers soos prof. Van Aard by UNISA hul data vandaan? Dit kom hoofsaaklik uit die sensusproses.

 3. Raymond

  Oktober 10, 2011 at 4:49 pm

  Die weiering is strafbaar, volgens watter wette? Daar is heelwat mense wat tereg weier om hul persoonlike inligting te gee aan mense wat net tydelik in diens geneem is, en dus nie vertrou kan word met persoonlike inligting nie, omdat daar wel ‘n kans is dat tydelike sensuswerkers beïnvloedbaar is om sulke inligting teen ‘n prys beskikbaar te stel aan die hoogste bod. My opinie rondom dit, is dat elke munisipaliteit eerder sy eie permanente amptenare gebruik, om deurlopend deur die jaar die inligting te versamel wat nodig is om dienste te verseker aan die inwoners van die munisipale area. Munisipaliteite het reeds ‘n groot deel van hierdie inligting beskikbaar.