Subscribe by Email

Nuuskommentaar: Paasfees

klokke

klokke

“Die Here het opgestaan!”

Met hierdie woorde het die vroeë Christene mekaar gegroet, baie soos Christene mekaar vandag in die Kerstyd met: “Geseënde Kersfees” groet.

Hoor jy die Paasfeesklokke?

Die Heer het opgestaan!

Hy het vir al ons sonde

Hom aan die kruis laat slaan.

In Hom is nuwe lewe,

sy graf is leeg en oop.

Hy gaan ons voor – verheerlik –

en ons kan op Hom hoop!

So bely Christene, ook die meer as 70 % van die Suid-Afrikaanse bevolking, in hierdie tyd. Aanvanklik ‘n diepe verootmoediging oor Christus wat wreed gely het en vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Maar ook die vreugde dat dit nie by die graf gebly het nie:

Hoor jy die Paasfeesklokke?

Hul lui van vroegdag af;

hul jubel oor die wêreld:

Die Heer is uit die graf!

Hy, Christus, die oorwinnaar,

is uit die donker uit!

Die Heer, die sleuteldraer,

sal ook my graf ontsluit.

Binne ‘n paar dae word die diepe verootmoediging in groot vreugde omskep – vir Christene die grootste boodskap.

En dan sing ons van die Here se heerskappy.

Hoor jy die Paasfeesklokke?

Die Heer voer heerskappy –

Hy heers oor alle dinge,

sy bloed het ons bevry.

Ons sal met Jesus opstaan,

die lewenskroon verkry.

Ons hoor die Paasfeesklokke

wat oor die wêreld lui.

Maar hoor ons werklik die Paasfeesklokke?

In Suid-Afrika is reeds volgens die regering se amptelike syfers meer as ‘n halfmiljoen wettige aborsies uitgevoer. Volgens pro-lewegroepe is dit eerder in die orde van ‘n miljoen.

Selfs al word die morele kwessie van die uitvoer van aborsies op aanvraag buite rekening gelaat, is dit steeds ‘n more aanklag teen die samelewing dat soveel ongewenste babas, dikwels buite die eg, dikwels by bloedjong dogtertjies, verwek word.

Op die oomblik geniet ‘n haatspraak verhoor ‘n baie groot profiel. Dele van die gemeenskap is erg verdeel. Uit die internet-kommentare is dit duidelik dat baie van die voorstanders vir die omstrede lied dit juis voorstaan omdat hulle blankes in die besonder haat. Van die teenreaksie is in min of meer in gelyke munt.

Wat ons wel hoor is dat ‘n partyleier Christenstemme vir sy party opvorder – selfs so ver gaan om te sê die Here is aan die party se kant – dieselfde party wat aborsies op aanvraag voorstaan, dieselfde party wat dobbel gewettig het, uitlatings wat Christen-kerkgenootskappe soos selde saam in hul veroordeling saamsnoer. Dié leier is stil en flenter die wêreld vol terwyl die spanningsvlakke hieroor in sy land by kookpunt prut. Kort-kort word hy vermaan dat die Christen God se werktuig is, nie God sy werktuig is nie.

Die spanningsvlakke binne kerke is ook ongemaklik hoog. Bykans enige godsdienstige gesprek ontaard in ‘n moddergooiery, verwyte en selfs veroordelings, en terme soos liberales, vrysinniges, post-moderniste, perdebouers, Steekshervormers en Dwarstrekkerdoppers is aan die orde van die dag.

Die gevolg is dat ons kan vra: Hoor jy die Paasfeesklokke? Hul lui van vroegdag af – maar ons hoor hulle nie, want ons baklei te lekker. Ons druk Jesus terug in die graf.