Subscribe by Email

Nuuskommentaar: Munisipale verkiesing: Die tokkelossie sal jou gryp

Jacob ZumaAs iemand steeds getwyfel het dat die misbruik van godsdiens vir politieke gewin deel van die ANC se strategie vir volgende week se verkiesing is, het pres. Jacob Zuma dit self finaal uit die weg geruim. Na Zuma tevore deur godsdiensleiers oor die kole gehaal is oor hy kiesers met ontevrede voorvadergeeste gedreig het sou hulle weg van die ANC stem, het hy dit pas weer gedoen. Hy kan hom immers lank nie meer op onkunde beroep nie.
Reeds voor sy vorige gebruik hiervan, was hy en van sy meelopers al deur kerkleiers en Christelike organisasies oor die kole gehaal oor ‘n rits uitlatings, soos dat mense Zuma moet volg soos hulle Jesus gevolg het. In ‘n stadium het die Afrikaanse susterkerke ‘n gesamentlike verklaring uitgereik om die ANC tot orde te roep. Ander kerke soos die AGS en die APK het dit ook gedoen, en die VGK het selfs lidmate afgeraai om hieroor vir die ANC te stem. Zuma is selfs persoonlik deur dr. Izak Burger van die AGS hieroor aangespreek.
Die NG Kerk het dit na nog voorvalle nodig geag om die ANC te vermaan dat ook hierdie kerk sy lidmate gaan vra om nie ANC te stem nie sou die ANC nie dadelik ophou nie. Die ANC gaan steeds voort, met onder andere ‘n vergelyking tussen die Vryheidsmanifes en die Bybel.
Die plaas Christen-demokratiese Partye in ‘n baie moeilike posisie, en die ANC buit dit ook uit deur daarop te wys dat die gebruik van die woord “Christen” in die naam van ‘n party op dieselfde neerkom. In sommige gevalle is daar moontlik ‘n element van waarheid in, maar die basiese beginsel is dat ‘n Christen in sy hele lewe, nie net in sy kerk nie, as werktuig van Christus moet optree – dus ook in die politiek. Hy dwaal egter as hy Christus vir politieke gewin begin inspan, al is sy motiewe suiwer.
Hoe dit in die praktyk neerslag vind, is die werklike toets. Het die ANC te midde van al die aansprake oor hoe Christelik dit sou wees, byvoorbeeld ‘n piep gemaak dat dit onbybelse wette soos dié van aborsie op aanvraag gaan skrap? Is daar enige planne om die Lotto te skrap? Kerke is eendragtig in hul teenstand hierteen.
Baie Suid-Afrikaners sal nog onthou hoe die kerke hul profetiese stem so sterk laat hoor het oor die bonusobligasies dat die vorige regering dit moes skrap. Die bonusobligasies was nie eens werklike dobbel nie, aangesien die deelnemers steeds sy geld met rente teruggekry het. Die element van die geluksgodin in die bonus-gedeelte was genoeg om die kerke te laat rug styfmaak tot die vlakke van totale onbuigsaamheid.
Om die woord “Christen” in ‘n party se naam aan te bring plaas ‘n groot verantwoordelikheid op so ‘n party.
Juis daarom is dit teleurstellend dat die ACDP in die Vrystaat weer kiesersgidse van die Christian Action Network, met die ACDP se kontakbesonderhede daarop, in die provinsie gaan versprei het. Die Christian Action Network staan onverbonde tussen die land se Christen-demokratiese Partye en tree gereeld op as fasiliteerder om samesmelting of minstens samewerking tussen hierdie partye te bewerkstellig. Toe die ACDP in die Vrystaat in die vorige algemene verkiesing begin het om hierdie gedokterde gidse te versprei, het die Christian Action Network hulle gelas om dit te onttrek, en die ACDP het onderneem om dit te doen. Daar is egter voortgegaan om dit te versprei. Nou word dit weer saam met ACDP-pamflette versprei. Dié keer word Christian Acton Network egter ook in die verleentheid gestel omdat die ACDP se kontakbesonderhede daarop verouderd is – dit bestaan nie meer sedert die ACDP sy setel in die Vrystaatse Wetgewer verloor het nie.
Dit is belangrik dat die ander CDP’s nie beeldskade lei deur die optrede van die ACDP nie, wat tot dusver die samesprekings vir samewerking laat misluk het.
Intussen staan kerke voor ‘n uitdaging: Dit is duidelik dat die ANC hul vermanings uitdaag en ongesteurd voortgaan om van die Here, en tussenin sommer van die voorvadergeeste, as politieke foefies gebruik te mak. Sou die kerke nie hul profetiese stemme duidelik laat hoor nie, en daarin faal om te toon dat sy nee sy nee bly, gaan die ANC hiermee wegkom.