Subscribe by Email

Nuuskommentaar: Koran toe wel verbrand

In die VSA het ‘n Amerikaanse predikant die naweek toe wél ‘n Koran verbrand. Dit is nie deur die omstrede Terry Jones gedoen nie, hoewel Jones onder die sowat 30 mense teenwoordig was.
Dié voorval val saam met wilde uitsprake van die Libiese leier, Muammar Ghaddafi oor hoekom hy nou so teenspoed kry – hy blameer van Al Kaïda tot Christen-Kruistogte, met afwisseling ‘n aantal ander faktore.
Sedert die aanval op die Twin Towers, is Amerikaners oor die algemeen lugtig vir die Islam. Dit is verstaanbaar, hoewel Al Kaïda in die Moslemwêreld beperkte steun geniet, en self sterk anti-Sjiïties ingestel is.
Of die predikant wat nou die Koran verbrand het,. Wayne Sapp, die regte ding gedoen het, moet religieus en polities beoordeel word.
Wat die politiek betref: Die gevolge hiervan, geoordeel aan die nagevolge van die omstrede Mohammed-spotprent, kan ingrypend wees. Binne die Moslemwêreld, in besonder lande soos Egipte, Sirië, Irak en Indonesië is daar beduidende Christengemeenskappe wat soos taks aan die kortste ent trek as daar in die weste iets negatiefs met Moslems gebeur of Islam beledig word.
Vir die magte wat nou die VN-resolusie uitvoer om ‘n vlugverbod oor Libië af te dwing, kon dié teregstelling van die Koran, soos Sapp dit beskryf, beswaarlik op ‘n slegter tyd gekom het. Lande en magsblokke is nou absoluut op soek na verskonings om hulle te distansieer van hul eie goedkeuring van die VN-resolusie
Vanuit ‘n teologiese oogpunt was Sapp se optrede ook minstens omstrede. Toe Jones gedreig het om die Koran te verbrand, is hy wyd vanuit kerklike geledere vermaan en is by hom gepleit om dit nie te doen nie. Uiteindelik het Jones onderneem om dit nooit te doen nie.
Beide die Ou en Nuwe Testament bevat gedeeltes wat die gedagte van doen aan ander soos wat jy graag wil hê aan jou gedoen moet word, uitdruk. Spreuke 20: 22 stel dit onder meer dat die wraak ons nie toekom nie – ons moet dit aan die Here oorlaat. Matteus 5: 43 – 45 en Romeine 12: 9 roer die liefdesaspek, ook teenoor die vyand, sterk aan.
Dit beteken nie dat Christene niks te doen het nie. Sendingwerk – om vissers van die nasies te wees, is ‘n opdrag, en op elkeen se weg kom geleenthede om deur voorbeeld en deur die woord ‘n getuie vir Christus te wees.
Terselfdertyd moet gewerk word daaraan dat ons aan die goeie vrugte van ons geloof, en nie die slegte vrugte nie, geken word. Ons mag slegs een Here dien – geen afgode nie en nie eens Mammon nie.
Uiteindelik mag dit nie so wees dat iemand sê: “Ek sou ‘n Christen kon wees as dit nie vir die Christene was nie.”
Hoe die Moslemwêreld nou gaan reageer, is ‘n ope vraag. Dit mag wees dat die Islam aanvaar dat dit die optrede van ‘n klein groepie was, en dat die optrede, in die lig van Terry Jones se vorige dreigement, en betigtiging vanuit kerkgeledere, nou meer ‘n reklamefoefie as iets anders was. Dit kan wees dat Sapp by die VN se Menseregteraad verkla word wat sowat ‘n jaar gelede godsdiens-haatspraak tot ‘n menseregteskending verklaar het. Dié byvoeging is juis deur Moslemlande gedryf.
Dit is immers ‘n beter opsie as om Christene se kerke in Moslemlande te gaan afbrand of voortdurende sluipmoorde op Christene. – Herman Toerien