Subscribe by Email

Nuuskommentaar: Boekverbranding

Heelwat media oorsee was in hul blokke om te reageer op die verwagte wydverspreide optrede teen Christene in Moslemlande, en selfs ‘n eskalasie van internasionale terreur, na ‘n Amerikaanse pastoor die Koran verbrand het.
Daar wás reaksie. In Afganistan is tien VN-medewerkers doodgemaak en veel meer beseer in voorvalle wat skynbaar regstreeks hiernatoe herlei kan word.
Tog blyk die reaksie nie naastenby so erg te wees soos die aanduidings was dit sou wees, toe Terry Jones gedreig het om die Koran te verbrand nie. Hy het selfs ‘n presidensiële skrobbering gekry. Talle kerkleiers het hom ontmoedig – onder andere die pous. Jones het uiteindelik ook onderneem om nie met sy planne voort te gaan nie.
Onlangs het een van sy dissipels in sy teenwoordigheid daad by die woord gevoeg en ‘n Koran verbrand – en veel minder publisiteit gekry as wat hy probeer genereer het.
Boekeverbranding, ook om religieuse redes of dekmantels, is nie nuut nie. Spaanse veroweraars in Sentraal-Amerika het onberekenbare historiese skade berokken deur heidense dokumente te vernietig – dit wil sê – enige dokumentasie wat die inheemse beskawings opgelewer het. Vandag moet argeoloë nog met groot moeite en onkoste die geskiedenis van hierdie beskawings rekonstrueer.
In Sjina was dit by tye praktyk om alle dokumentasie waarop die hande gelê kan word, te verbrand wanneer ‘n nuwe dinastie oorneem.
Die moderne drukkuns beteken dat boekverbranding dikwels meer simboliese waarde het as die vernietiging van inligting – daar is immers nog heelwat Korans en Bybels oor na enkeles verbrand is.
Christelike literatuur loop ook gereeld deur. Enkele jare gelede het studente in ‘n Israelse stadjie, Or Yehuda, eksemplare van die Nuwe Testament verbrand uit protes teen aktiwiteite van sendelinge. Die Nederlandse koerant, Trouw, skryf dat hulle aangevuur is deur hul, soos dit gestel is, “loco”-burgemeester.
Die Israelse regering het Christene om verskoning gevra.
Daarna is berig hoe Iranse owerhede Bybels verbrand het wat die land ingesmokkel, en op beslag gelê is. Iran het ontken dat die voorval gebeur het omdat Bybels vryelik die land ingebring kan word.
Hoewel pastoor Wayne Sapp fisies die geleentheid gelei het waarin die Koran verbrand is, oorskadu Terry Jones se naam steeds die aangeleentheid. Hy word allerlei name toegevoeg, soos “halfgaar” om aan te dui dat sy optrede nie die Christendom se goedkeuring wegdra nie.
Bykans al wat Jones en sy meeloper reggekry het, was om die Afgaanse simpatie vir die Taliban te verhoog. Onverdraagsaamheid jeens Christen-minderhede in Moslemlande kan ook verhoog word.
Wanneer Christene hul hemelse opdrag uitvoer om dissipels van al die nasies te maak, is dit ook nodig om dit te doen terwyl die vrugte van die Heilige Gees gedra word: Verstaan die genade van God, Die goeie, Regverdigheid, Waarheid, Leer wat gee God vreugde, Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelikheid, Getrouheid, Sagmoedigheid, Selfbeheersing, Inskiklik, Vol genade, Onpartydig, Nie veroordelend, Ja is ja en nee is nee.
En nee, dit beteken nie dat die Christen ter wille van om nie aanstoot te gee nie, sy godsdiens op ‘n wyse moet beoefen dat dit onsigbaar of afwesig is, of soos in Suid-Afrika al hoe meer gebeur, op ‘n soort universele godheid of veelgode-aanbidding neerkom nie.