Subscribe by Email

Nuuskommentaar: Carel Boshoff

Wanneer prof. Carel Boshoff Saterdagoggend finaal ter ruste gelê word, word afskeid geneem van iemand wat diep spore getrap het.
Anders as baie leiers wat vir hul volk donderweer gepraat en stofwolke nagelaat het, was Carel Boshoff iemand wat fatsoenlik gepraat, en fisies gebou het.
Orania, waarvan hy die vader was, het met sy afsterwe sowat negehonderd inwoners, met nog sowat ‘n honderd wat in die week elders werk en naweke in hul eiendom daar woon.
As geestelike tuiste vir die Afrikaner is Orania egter ‘n metropool – ‘n klein Karoodorpie wat by voor- en teenstaanders respek afdwing. Talle leiers, ook van die onwaarskynlikste oord soos die ANC-jeugliga, het hier formeel besoek kom aflê. Almal is hoflik en ordentlik ontvang.
Boshoff het enduit sy lewe hier voltooi. Twee Sondae gelede, toe reeds ernstig siek, het hy die NG kerk op die dorp se diens sittend gelei.
In lewe was hy onder meer dekaan van die NG Kerk se teologiese skool in Pretoria. Hy was ‘n tyd lank voorsitter van die Afrikaner Broederbond. Deur SABRA is belangrike werk gedoen om die hartlandgedagte, en uiteindelik die konsep van ‘n volkstaat vir die Afrikaner te vestig toe die meerderheid nog geglo het apartheid gaan so ‘n tuiste oplewer.
Voor prof. Boshoff die leiding geneem en Orania gekoop is, en as kerngebied vir die Afrikaner ontwikkel is, het pogings soos Morgenzon en Philippolis min of meer gekom en gegaan. Sedert Orania as multi-miljoen rand onderneming beslag gekry het, is Kleinfontein op min of meer dieselfde grondslag geloods.
‘n Groot opkoms word Saterdag op Orania verwag wanneer vriend en teenstander verwag word om afskeid te neem van ‘n man wat as rolmodel vir baie gedien het. In baie opsigte was hy die vergestalting van iemand wat fier en regop was. Hoed in die hand is hy deur die ganse land, respek was sy band. As Godsman iemand wat nooit geweifel het nie.
Saamstem met dit waarna hy gestreef en bereik het of nie, baie sal sy gedagtenis eer.