Subscribe by Email

Noord-Korea: “Clan”-kompleksiteite in die opvolg van Kim Jong-Il

Indien die waarskynlikheid bewaarheid word dat Kim Jong-un sy pa, Kim Jon- Il as Noord-Koreaanse leier opvolg, sal hy die derde uit die geledere van dieselfde dinastie wees.

In Noord-Korea speel hierdie opvolgfaktor nie net die gewone rol waar erfopvolging van korrupte diktators noodsaaklik is om die intriges van die korrupsienetwerk wat ook lojaliteite aanmekaar hou, in stand te hou nie. Daarvan was en is daar genoeg voorbeelde, wat soms in monargies omgesit is soos in Saoedi-Arabië en die Iran van die Sjah’s. Die huidige opstand in Sirië waar die huidige leier, Bashars al-Assad die bewind by sy pa oorgeneem het is nog ‘n voorbeeld, en die aanduidings was dat pres. Hosni Mubarack van Egipte en Muamar Ghaddafi van Libië dieselfde erfopvolging in die oog gehad het.

Om die posisie in Korea in die algemeen en Noord-Korea in die besonder te verstaan moet die rol van stamme – eintlik uitgebreide families of die meer akkurate Engelse woord, “clan” in gedagte gehou word.

Die “van” Kim dui verwantskap met die horde Kim-“clans” aan wat in beide Noord- en Suid-Korea bestaan. In Suid-Korea alleen is 348 Kim-“clans.”

“Clans” het tradisioneel ‘n reuse invloed op die lewe van Koreane uitgeoefen, en in ‘n stadium is huwelike tussen lede van dieselfde “clan” verbied. Dié wetgewing is nou effen verslap en net van toepassing waar “clan”-lede te naby familie is.

Vandag word die verskillende Kim-“clans” nie as verwant aan mekaar beskou nie, en gekwalifiseer uit die omgewing waaruit hulle kom.

Tog is daar ‘n bepaalde “status” gekoppel daaraan om tot ‘n Kim-“clan” te behoort. Kim kom in verskeie vorme ook in buurlande soos China, Viëtnam en Kambodja voor, en word dikwels nie presies dieselfde uitgespreek nie. Die Koreaanse simbool wat vir die Kim-“clan”-verwantskap gebruik word, is dieselfde wat vir die woord “goud” gebruik word (maar word nie heeltemal dieselfde uitgespreek nie).

Die oorspronklike stamvaderskap van die Kim’s word – waarskynlik meer mitologies – teruggevoer na ‘n prins wat later ‘n monnik geword het. Daar is dus ‘n element van adelstand aan gekoppel. Boonop, volgens oorlewering, stam die Kim’s van die Hunne af – die Mongole wat lank oor ‘n groot deel van China en omliggende dele, en selfs ‘n groot aantal van die Indonesiese eilande regeer het. Een van die bekendstes was Koeblai Kahn.

Dit is vir die Westerling baie moeilik om die misterie van Oosterse “clans” behoorlik te deurgrond, al word die weste al hoe meer deur die immigrasie van Oosterlinge beïnvloed wat weer in hul nuwe vaderlande rondom die “clans” groepeer.

Oor Kim Jong-un is byvoorbeeld bitter min bekend, behalwe dat hy jonger as dertig is, en dat hy by ‘n Engelstalige skool in Switserland skoolgegaan het. Hoewel die regerende Kim-“clan” Switserland – ‘n neutrale land – gereeld as basis vir “clan”-saamtrekke gebruik het, soos by die Interlaken-meer, is dit byvoorbeeld nie bekend of hy enige trek vir Westerse gebruike en gewoontes ontwikkel het nie. Hy het onlangs ook die ekwivalent van ‘n generaal geword, wat op sy ouderdom selfs in Noord-Korea ondenkbaar sou wees as hy nie uit ‘n dominante “clan” gekom het nie.

Na berig word, is die jong Kim ook betreklik onlangs in die geheim aan die Chinese owerhede as opvolger voorgestel, ‘n tipiese “clan”-gebruik wat uiteraard deur die Chinese ontken is waar die “clan”-kwessie as strydig met Mao se leerstellings ‘n netelige kwessie is.

Ook voortspruitend uit die “clan”-gebruike is daar berigte dat Noord-Korea eers deur ‘n oom van die jong Kim as regent regeer sal word tot Kim self oud genoeg is. Tipies van die Noord-Koreaanse kluisenaarshouding, is dit egter ook iets wat in groot misterie gehul is. Die meer waarskynlike aanduidings is dat die jong Kim sy pa regstreeks sal opvolg.

Herman Toerien