Subscribe by Email

NDP- die nuwe politieke party

 

NDP

MNR. INUS BESTER, is  as die leier van  ‘n nuwe politieke party, Die Nasionaal Demokratiese Party (NDP),wat vandag in Kaapstad gestig is  aangewys. Bester was elf jaar lank ‘n raadslid van die Saldanhabaai-munisipaliteit vir ‘n plaaslike belastingbetalersorganisasie. Hy het ook gedien as onderburgemeester, burgemeester en speaker van die Raad. In 2011 is hy vereer met die titel van Raadsheer. As verteenwoordiger van ‘n plaaslike belastingbetalersorganisasie op die Raad, was hy in besonder ingestel op ondermeer goeie finansiële bestuur, géén verkwisting van belastinggeld, voortreflike dienslewering, onmiddellike reaksie en oplos van klagtes, skoon dorpe en woongebiede, stiptelike nakoming van munisipale regulasies en produktiewe amptenare.

 

Bester

Volgens ‘n  media verklaring is die Nasionaal Demokratiese Party (NDP) ten sterkste gekant teen énige vorm van diskriminasie op grond van ras en glo in gelyke geleenthede en gelyke regte vir álmal, ongeag ras en velkleur. Daarom is die NDP se visie geskoei op die toespraak van oud-president Nelson Mandela van Maandag 20 April 1964: “I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony with equal opportunities.”

Die NDP sal énige beleidsrigting en besluit wat op ras geskoei is met minagting verwerp en eenstaan, terwyl die party in toekomstige munisipaliteite wat hy mag beheer, die NDP se beleid van gelyke geleenthede en gelyke regte vir almal sal implimenteer en uitvoer.

Lees media berig verder:

REDE VIR STIGTING VAN DIE NDP

Die NDP se stigting spruit voort uit die kommerwekkende situasie in Suid-Afrika waar kiesers moedeloos en negatief is terwyl hul in vrees en wanhoop leef. ‘n Suid-Afrika waar feitlik geen ekonomiese groei is nie, ‘n kwart van die bevolking werkloos is wat groot druk op die staatskas plaas, grootskaalse armoede wat ernstige ekonomiese gevolge inhou, waar dienslewering in duie stort en op woede en onrus uitloop en waar die wisselkoers uiters laag is terwyl toenemende arbeidsprotes moontlike buitelandse beleggings skaad.

Waar korrupsie ekonomiese groei knou en Suid-Afrika se lae kredietgradering lei tot buitensporige terugbetalings. Die verval van die onderwysstelsel, betogings en stakings vir hoër lone terwyl die verbruiker nie kan staak nie en maar net moet opdok, mense wat ná 20 jaar onder ANC-beheer steeds sonder basiese dienste moet klaarkom, misdaad en bendegeweld wat toeneem, en ‘n Demokratiese Alliansie wat as Amptelike Opposisie links van sentrum beweeg en nie die regerende party opponeer nie, maar in sy rasbeheptheid eerder die ANC probeer ootref met sy bevordering van Swart belange ten koste van Wit, Bruin en Indiër, die DA se steun vir ondermeer Rasgebaseerde Regstellende Aksie, Swart Ekonomiese Bemagtiging, Grondhervorming, Gelyke Indiensneming, Jeugloonsubsidie, Straatnaamveranderings en die NOP wat ook op ras geskoei is.

‘n DA waar velkleur wél saak maak! ‘n DA as Amptelike Opposisie wat homself só vereenselwig met die regerende ANC-regering, sy doelwitte en sy leierskap dat, buiten vir die ANC-beleid wat die DA stuk-stuk oorneem, Helen Zille met trots vertel hoe sy die Wet oortree het deur ANC-terroriste in die 80’s te huisves, die heldeverering van ondermeer Walter Sisulu, Robert Sobukwe, Japhta Masemola en Govan Mbeki deur strate uit die koloniale era na hulle te vernoem, sy onlangse steun aan en

verheerliking van oud-president Thabo Mbeki… dieselfde man wat met sy drakoniese beleid oor

HIV/Vigs duisende Suid-Afrikaners laat sterf het, dieselfde man wat met sy stille diplomasie vir Robert Mugabe van Zimbabwe aanbid en dieselfde man wat kommando’s vir landelike beveiliging afgeskaf het wat direk daarvoor verantwoordelik is dat honderde landbouers en landbouwerkers brutaal vermoor is.

‘n DA wat net so magsbehep is soos die ANC wat, ten koste van die belastingbetalers, in die Nama-Khoi-munisipaliteit in Springbok ook aan mag vasklou soos die ANC in Oudtshoorn doen.

‘n DA wat net so skuldig is aan die verkwisting van belastinggeld in munisipaliteite waar hybeheer, as die ANC in munisipaliteite waar hulle beheer.

‘n DA wat kiesers mislei deur te vertel dat die DA met sy 89 setels die ANC met sy 249 setels binnekort uit die kussings gaan lig, en ‘n tweeparty-stelsel in Suid-Afrika voorstaan wat méér kiesers buite stemming sal laat bly as die huidige 7 733 311.

‘n DA wat met sy skuif na links en die aanvaarding van ANC-beleid sy liberaal-demokratiese beginsels verloën, ‘n DA wat sy tradisionele ondersteuners in die steek laat soos die destydse Nuwe Nasionale Party gedoen het en ‘n DA wat met sy uitsprake tydens DA-byeenkomste, die Amandla!’s, die Ngawethu!’s en Viva!’s eerder klink soos die vierde vennoot van die ANC/SAKP/Cosatu-alliansie by ‘n ANC-“rally.” Ongetwyfeld ‘n DA wat nie meer vertrou kan word nie!Kiesers soek ‘n alternatiewe politieke party  wat bevoeg en geloofwaardig is, ‘n party wat sê wat hy bedoel en bedoel wat hy sê, ‘n party sonder verrassings en verskonings. ‘n Politieke party waar, anders as die ANC en DA, ras en velkleur nie ‘n kwessie is nie. ‘n Politieke party wat spaarsamig, eerlik en hardwerkend is met ‘n Nuwe Visie en ‘n Nuwe Rigting.

Daarom is die Nasionaal Demokratiese Party (NDP) vandag amptelik gestig en is die party onlangs reeds suksesvol by die OVK registreer om op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak aan verkiesings deel te neem.

 

One Response to NDP- die nuwe politieke party

  1. Dlia Apsey

    November 2, 2014 at 5:12 am

    Mnr Inus Bester hier in Groot en Klein Brak Rivier wat Mid Brak in ons geweste genoem word kry u verseker my en my man se stem.

    Laat weet waarmee ons kan help??? Ons vroeg afgetredenes en is beide rekenaar geletter!!!!!