Subscribe by Email

Nasionalisering van Wildplase ewe onaanvaarbaar

Die nasionalisering van wildplase is net so onaanvaarbaar as die nasionalisering van enige ander komme

Wildsplase

Die nasionalisering van wildplase is net so onaanvaarbaar as die nasionalisering van enige ander kommersiële boerdery

rsiële boerdery, sê mnr. Ben Marais, President van TLU SA.

“Dit gaan hier om die beginsel.  Nasionalisering is ‘n begrip wat nie in ‘n gesonde ekonomie tuishoort nie, en is in direkte opposisie tot die vryemarkbeginsel.

“Daar moet onthou word dat ‘n boer se grond die middel hulpbron is waarmee hy sy boerdery bedryf.  Niks verhinder ‘n boer, wat om bepaalde redes, nie meer met wild wil boer nie, sy plaas om te skakel na ‘n veeboerdery, of om selfs gewasse daarop te begin verbou nie.  Netso het ‘n beesboer, wat nie meer kan volhou as gevolg van hoë voerpryse en lae melk- en vleispryse, die reg om oor te skakel na ‘n ander bedryf, soos die wildbedryf,” sê mnr. Marais.

Mnr. Marais wys daarop dat die werksgeleenthede en produkte van die wildbedryf steeds met die voedselketting verband hou , en om dus te wil beweer dat wildboerdery nie ‘n bydrae lewer tot voedselsekerheid nie, getuig van kortsigtigheid en onkunde.

“Die regering moet ophou om jakkalsdraaie te gooi elke keer as boere in opstand kom teen sy kortsigtige politieke planne.  Ons wag steeds om van die beleidmakers te hoor of hulle die beginsel van nasionalisering goedkeur of nie.  Die antwoord kan so kort, kragtig en reguit wees as ‘n ja of ‘n nee.  Dit is waarop die boere en buitelandse beleggers nou wag.”

One Response to Nasionalisering van Wildplase ewe onaanvaarbaar

  1. corrie moekotte

    April 6, 2010 at 6:15 pm

    Vanuit Nederland veel sterkte in Zuid Afrika