Subscribe by Email

Naamsveranderinge: CDP sal saak verder neem

“Die ANC het ten spyte van sterk opposisie tot groot uiterstes gegaan om areas waar hulle oorweldigende steun het, by die Tshwane Metropolitaanse area aan te las. Dit is ooglopend dat die ANC deurlopend ‘n verskuilde agenda inspan, wat slegs duidelik wanneer ‘n kwessie opduik en deur die ANC afgedwing word.” So sê die leier van die Christen-Demokratiese Party (CDP), ds. Theunis Botha.

“Die verandering van straatname in Pretoria is nie die koers wat die ANC moet inslaan as hulle ‘n omgewing gunstig vir harmonie en groei wil skep nie. Eerder as om die nuwe name op areas van minder kontroversie van toepassing te maak, het die ANC besluit om sy getalle in te span om roekeloos op die sensitiwiteit en waardigheid van ander te trap. Hulle sê ‘ons is een’, met die een asem, maar sommer met dieselfde asem tree hulle soos oorwinnaars op, in weerwil van ‘n wedersyds ooreengekome skikking.

“Die area wat as Pretoria bekend staan is ‘n gedeelte van die streek wat deur die Tshwane Metropolitaanse Raad beheer word, en is oorwegend Afrikaans. Pretoria se geskiedenis is deur menige Godvresende manne gevorm wat baie opgeoffer het om die stad te ontwikkel.

“Pretoria is ‘n belangrike deel van Suid-Afrika , of mens dit besef of nie. Om die A NC wil af te forseer word getalle ingespan en regsreëls wat openbare deelname vereis, mee weggedoen. Hulle het uit hul pad gegaan om die waardigheid te skend van die mense sonder wie se finansiële bydraes die stad in ekonomiese chaos sal verval.

“Die huidige burgemeester en sy kornuite stuur die burgers van die stad op ‘n botsing af wat tot niemand se voordeel is nie. Die CDP doen ‘n beroep op hom om gesonde verstand in te span en nie toe te laat dat Marxistiese denke sy optredes bepaal nie.

“Sou die ANC daarop aandring om dié koers in te slaan, is die CDP vasberade om die saak verder te neem.”