Subscribe by Email

Munisipaliteite terminaal siek – CDP

“Die duidelike ontevredenheid waarmee die publiek op die jongste verslag van die ouditeur-generaal oor munisipale bestuur in Suid-Afrika gereageer het moet ‘n duidelike boodskap aan die ANC stuur dat kaderontplooiing en rasgebaseerde ‘affirmative action’ eerder as die grondwetlik-bedoelde regstellende aksie besig is om voetsoolvlak-regering in die land te vernietig.”

So sê die Christen-Demokratiese Party (CDP) se woordvoerder, Linda Pretorius, wat gereageer het op die nuus dat 95 % van Suid-Afrika se munisipaliteite die OG se eksamen gedruip het, en dat nie een van die land se metro’s daarin kon slaag om ‘n skoon oudit te bekom nie.

“Dit is ‘n skande dat regeringswoordvoerders nou die lig sien en aandring dat mense wat krimineel oortree het, strafregtelik vervolg moet word. Dié houding moes sedert bewindsaanvaardig gegeld het en toegepas gewees het.

“Hoe op aarde kan die regering steeds ten gunste van kaderontplooiing wees as die OG bevind dat baie van die probleme te wyte is aan bestuurslui wat nie die werk kan doen nie? Selfs die nuwe maatreëls wat bepaal dat die kaders darem die werk moet kan doen is skrale troos as munisipaliteite op hul sterfbed lê en die beste beskikbare dokters steeds die joue skouer kry.”