Subscribe by Email

Mosambiek veilig vir SA-boere se grondregte

“Mosambiek se wetgewing oor grondregte, asook die toepassing daarvan en bilaterale beskermingsooreenkomste daaroor, is toereikend vir die vestiging van kommersiële boerderye,” sê Dirk Hanekom, Hoof Uitvoerende Beampte van AgriSaMoz.

Die afgelope week se mediadekking oor die ontneming van Suid-Afrikaanse eiendomsbeleggings in Bilene in die Gaza Provinsie, het tot groot onrustigheid onder voornemende landboubeleggers gelei. AgriSaMoz, wat die belange van Suid-Afrikaanse boere in Mosambiek organiseer en met Agri-SA geassosieer is, was genoop om ondersoek na die voorval in te stel. “Ons is tevrede dat daar genoeg regsremedies is vir grondgebruikers en veral langtermyn huurders, wie se ooreenkomste behoorlik in plek is om hulle beleggings te beskerm,” se Hanekom.

Die reg behoort toegelaat te word om sy loop te neem. Grond in Mosambiek word relatief goedkoop vir 49 of 99 jaar van die staat gehuur. Verbeteringe wat die huurder aanbring is belasbaar en word geregistreer, dan bly dit die eiendom van die huurder. Aan die einde van die huurtermyn, word hy/sy daarvoor vergoed. Meer as 800 Suid-Afrikaners het reeds, of is in die proses om landtermyn huurkontrakte vir grond in Mosambiek te teken.

Volgens Hanekom het die voorval in Bilene die noodsaaklikheid van sterk verteenwoordigende landboustrukture vir landboubeleggers in Mosambiek opnuut beklemtoon, waardeur daar kollektief met owerhede geskakel kan word om soortgelyke probleme aan te spreek of te vermy.

“Verlede week se samesprekings met banke in Maputo het weer die belangrikheid van sterk landbou-organisasies bevestig vir die ontsluiting van finansiering. Die toereikende, onafhanklike regstelsel in die land ondersteun verder die beskerming van SA boere se beleggings,” sê Hanekom ten slotte.