Subscribe by Email

Moenie apartheid vir alles blameer – AB

“Die misdadiger in Suid-Afrika het veel meer regte as die slagoffer,” sê adv. Pieter Vorster van Bloemfontein in ‘n mediaverklaring na hy tot voorsitter van die Afrikanerbond herkies is.

Vorster het ‘n pleidooi gelewer dat nie net op die regte gefokus word wat in die handves van menseregte uitgespel word nie, maar dat ook gefokus word op die verantwoordelikhede wat dit meebring. “Inteendeel die individuele aandrang op regte, of dit nou vryheid van spraak, of enige ander mensereg is, word soms met politiek gedrewe korrektheid bevorder ten koste van die gepaardgaande verantwoordelikheid,” het Vorster gesê.

“Ons het ʼn land sonder dissipline geword waar elkeen vir eie oorlewing verantwoordelik is, maar diegene wat die regte van andere benadeel en selfs ontneem, word met sagte hande benader.

“Wanneer ons verwys na ʼn nuwe aanvaarding van verantwoordelikhede, wanneer regte opgeëis word, moet dit nie afgemaak word as ʼn wit of swart probleem nie. Baie onderwysers, ook in oorwegend wit skole kan getuig van ʼn totale gebrek aan dissipline waarin gesag, openlik uitgetart of uitgedaag word. “Om apartheid dus vandag te blameer vir al die hedendaagse probleme, is om ʼn maklike uitweg te soek en geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid te neem vir twintig jaar se beleidsraamwerke wat ʼn impak het op die huidige Suid-Afrikaanse samelewing het nie.

“Daarom sal die burgerlike samelewing en media toenemend ʼn kritieke rol moet speel om reeds gevestigde waardes uit te bou en die aandrang op regte te balanseer met die nodige gepaardgaande verantwoordelikhede.”

Mnr. Jaco Schoeman, ‘n Oos-Kaapse boer is tot ondervoorsitter herkies.