Subscribe by Email

Minister van Vervoer mislei publiek: Implementeer AARTO sonder beskikbare fondse

Die Minister van vervoer het erken dat die wet op die administratiewe beregtiging van verkeersoortredings (AARTO) nie wettiglik toegepas word in die loodsareas van Johannesburg en Tshwane/Pretoria nie. In ‘n antwoord op ‘n vraag van adv. Anton Alberts van die VF Plus in die Parlement, het die minister gesê dat kennisgewings van oortredings nie per geregistreerde pos aan motoriste gestuur word nie. In terme van art. 3(1) van die AARTO-wet moet kennisgewings van oortredings of per persoon op die oortreder beteken word of per geregistreerde pos aan oortreders gestuur word.

“Die nie-nakoming van die wet beteken dat boetes op ‘n bedrieglike en onwettige wyse van vermeende oortreders ingevorder word. Die minister se verskoning vir die praktyk is dat daar nie genoeg fondse beskikbaar is om kennisgewings per geregistreerde pos te stuur nie. Die minister is egter verplig om al die voorskrifte van die wet na te kom. Indien die regering nie oor voldoende fondse beskik om die wet te implementer nie, moet die implementering opgeskort gewees het totdat die wet na behore nagekom en afgedwing kon word. Die minister moet slegs wette wat uitvoerbaar is implementeer,” het adv. Anton Alberts, die VF Plus se parlementêre woordvoerder oor Vervoer, gesê.

“Die minister erken ook in sy antwoord dat art. 3(1) baie duidelik is dat daar slegs twee metodes is waarvolgens kennisgewings beteken kan word en dat hy geen twyfel het dat alternatiewe metodes nie gebruik mag word om oortreders in kennis te stel van boetes nie. Die minister erken deur hierdie antwoord dat owerhede onwettig opgetree het en dat boetes op ‘n onwettige metode ingevorder is in die loodsareas van Johannesburg en Tshwane/Pretoria. Daarom moet die publiek hulle nie laat intimideer en mislei deur die minister en owerhede nie en moet wag totdat kennisgewings of in persoon op hulle beteken word of wanneer hulle die kennisgewing per geregistreerde pos ontvang voordat hulle daarop reageer,” het adv. Alberts benadruk.