Subscribe by Email

Mediavryheidsdag: Afriforum dink aan Hammerl

Die regering se traak-my-nieagtige houding teenoor die Suid-Afrikaanse fotojoernalis Anton Hammerl, wat reeds vir 29 dae vermis is in Libië, is simbolies van sy apatie teenoor die bevordering van mediavryheid in Suid-Afrika.

AfriForum het gevolglik vandag, op internasionale mediavryheidsdag, homself opnuut verbind tot die bevordering van mediavryheid en die beskerming van joernaliste se regte in Suid-Afrika. AfriForum het ook aangekondig dat sy regspan op ’n gereedheidsgrondslag geplaas is om in te gryp indien die bespiegelings wat tans onder die ANC-alliansie plaasvind om ’n mediatribunaal te skep, uitgevoer word.

“Vryheid van spraak en vryheid van die media is die hoeksteen van enige demokrasie en die media het ’n kardinale rol om te speel om deursigtige regering en die vrye wisseling van idees te bevorder,” het Ernst Roets, AfriForum se adjunk uitvoerende hoof, gesê.

“As die regering bekommerd is oor slegte blootstelling in die media, is die oplossing nie om die media aan bande te lê nie, maar eerder om dít waaroor negatief berig word, insluitend swak dienslewering, misdaad en korrupsie, aan te spreek. Die beskerming van mediavryheid is een van AfriForum se kerndoelwitte omdat dit hand aan hand gaan met vryheid van spraak, soos wat dit in die grondwet vervat is,” sê Roets.

Die beperking van mediavryheid laat rooi ligte flikker vir die toekoms van die regstaat en ’n demokratiese Suid-Afrika.

Roets het bygevoeg dat die beskerming van mediavryheid nie net met wetgewing en tribunale te doen het nie, maar ook met die beskerming van joernaliste wat in moeilike omstandighede hul plig nakom om die waarheid aan hul gemeenskappe oor te dra.

Hammerl is ’n sprekende voorbeeld hiervan en ons verwag aksie van die regering om die krisis aan te spreek eerder as beloftes oor gesprekke, het Roets gesê.

One Response to Mediavryheidsdag: Afriforum dink aan Hammerl

 1. Gert Kruger

  Mei 6, 2012 at 8:41 am

  VERWOERD VRYHEIDSOFFENSIEF (VVO)
  TEL/FAKS (012) 653-176
  3 Mei ’06
  ———————————————————–
  DIE MAG VAN DIE MEDIA EN DIE MAG AGTER DIE MAG VAN DIE MEDIAMAGTE!

  Volgens ‘n berig in die media is vandag, MEDIAVRYHEIDSDAG, WêRELDWYD.

  MEDIAVRYHEIDSDAG? Nogal ‘n snaakse onderwerp om oor te praat in die “nuwe SA”!

  Wat vir ‘n ding is dit, dié mediavryheid? Die media, altans dié in SA en die Westerse wêreld, (behalwe natuurlik Zimbabwe s’n), is dan so vry as wat hulle wil en kan wees en kan kry! Miskien moes die opskrif gelees het: ELKE DAG IS MEDIAVRYHEIDSDAG!

  Die regering en die ANC/SAKP raak miskien so nou en dan bietjie kwaad vir die media en dan word hulle, soos onlangs berig, uit die parlement na ‘n buite-geboutjie aan die agterkant van die parlement geskuif. En dit is gedoen na ‘n tydperk van ongeveer honderd jaar waartydens die media vrye toegang en beweging binne die parlement gehad het. M a w selfs in die sg “bose apartheidsdae” was die media binne die parlementsgebou welkom en was daar meer demokrasie vir die media en mediavryheid as vandag! Maar nou kom die kommunisties-beheerde ANC en verbied die media goedsmoeds! En …….. die media is nie eers kwaad daaroor nie. Nie as mens na mediaberigte daaroor kyk nie! Slegs die opposisie politieke partye is boos en verenig oor dié “ondemokratiese” stap! Want kyk, die media is mos, soos later gesien sal word, deel van die regeringsopset en dikteer hoe ‘n land regeer sal word en in welke rigting beleid geformuleer sal word. Hoe kan hulle dan kwaad vir mekaar raak?

  Selfs uit ons gewone mense se oogpunt raak jy dikwels kwaad vir die media. Maar darem nie soos “Oom Bob” Mugabe van Zimbabwe wat hulle sommer heeltemal verbied nie. Hy sluit summier hulle koerante en snoer hulle radio’s en TV-kanale se monde en sprak g’n sprook daaroor! Verbeel jou dat dit in die dae van die “bose apartheid” moes gebeur het. Dan was die hele wêreld se regerings en hul mediawese op ons. Mens wonder of die wêreld ook die dinge waarmee “Oom Bob” daar in Zimbabwe mee besig is sal sien as ‘n “misdaad teen die mensdom” en of alles wat daar die afgelope aantale jare besig is om te gebeur in herinnering geroep sal word soos wat dit die geval met die “bose apartheid” is en of daar ook ‘n herdenkingsdag deur die media gehou sal word oor die enigste onafhanklike koerant wat hy eensydig gesluit het en die radio- en TV-stasies wat hy gemuilband het en oor die ander wandade van die Tiran Mugabe?

  Die probleem wat ons vandag met die media het, kom al van president Paul Kruger se tyd af. Toe het hy al probleme met THE STAR van daardie tyd ondervind. Teen die einde van die vorige eeu moes pres. Kruger sy land teen die aanslag van die GROOT GELDMAG van daardie tyd, gesteun deur die magtige media van daardie tyd, en teen die Britse Wêreldmag wat hulle verteenwoordig het, verdedig.

  In sy boek, DIE GELDMAG – SA SE ONSIGBARE REGERING, wy B M Schoeman wat self vir 28 jaar lank in die joernalistiek werksaam was,’n hele hoofstuk aan die media onder die opskrif PERSMONOPOLIE, wat hoofsaaklik deur die Engelse persmagnate in SA beheer word, en die probleme wat dit van die vorige eeu tot en met die tagtigerjare vir die verskillende Boere- en Afrikanerregerings veroorsaak het. In hierdie verband noem hy die name van verskillende Engelse persgroepe asook die Oppenheimer-persgroep. Hy meld dat die rol van die Engelse pers in SA nêrens beter geïllustreer word as tydens die woelinge van die vroeëre sestigerjare, d w s tydens die bewind van dr H F Verwoerd nie.

  Om oor die mediawese en hul geheime praktyke te skryf of te praat en dit te begryp is ‘n baie omvattende en lywige onderwerp. Boeke is al daaroor geskryf. In SA kry mens vandag hoofsaaklik die sg Independent-Engelse koerantgroepe wat op ‘n stadium deur die anti-Boer en pro-ANC Tont O’reilly, wat nogal vroeër vir die Britse Leeus rugby gespeel het, beheer word. Aan die Afrikaanstalige kant kry mens hoofsaaklik die NASPERS-groep wat deur Afrikaners begin is en net soos ander soortgelyke instellings, organisasies, besighede ens., wat ook deur Afrikaners begin is, waarvan die meeste ook al sg ge-transformeer en openlik pro-ANC-gesind is.

  As ons teruggaan in die geskiedenis sal gesien word dat ‘n koerant soos DIE BEELD, wat destyds in Transvaal geloods is, strydig met die wens van dr H F Verwoerd was. Die vyande van die Afrikanervolk het al daardie tyd ook in die Afrikaanse persgroepe gesit, en het toe al besef hoe handig die media vir hul doel nl om die Afrikanervolk te mislei en uiteindelik so te breinspoel sodat hulle vir ‘n swart meerderheidsregering sal stem, aangewend kan word. Min mense besef vandag en selfs groot NP-politici het destyds geweet dat BEELD gebruik is as teenvoeter vir die destydse TRANSVALER en VADERLAND-koerante wat ook deur AFRIKAANSE PERS uitgegee is. Dit was eers bekend as SONDAG-BEELD en het later ‘n dagkoerant geword. Soos reeds bekend, was dit nie lank nie of die TRANSVALER en die VADERLAND was daarmee heen en kon BEELD sy misleiding teen die AFRIKANERVOLK voortsit! Juis dit wat Dr Verwoerd met sy kenmerkende visie en versiendheid, daardie tyd voorsien het!

  Omdat daar geen koerant was wat die Afrikaner en sy politieke Afsonderlike Ontwikkelingstrewe meer goedgesind was nie, moes die CITIZEN as teenvoeter begin word vir die vyandige aanslag en teen die anti-blanke aanvalle in die hoofstoom-media. Boonop het NASPERS nog swart koerante ook begin waarvan CITY PRESS een is. Een van die groot redes waarom daar vandag so baie aanvalle op blankes is, is omdat swartes in hierdie koerante wat sg Afrikaanse persgroepe vir hulle daargestel het, daagliks rassehaat verkondig en wys hoedat boere hul swart werkers sg mishandel. Hoe meer rassehaat daarin verkondig word, hoe meer koop swartes hierdie koerant(e) en hoe meer word boere en blankes vermoor! Die CITIZEN is ook lank reeds na ‘n pro-“nuwe SA” en ANC-goedgesinde Engelse koerant getransformeer.

  In hierdie kommentaar is daar nog nie eers melding gemaak van ander media soos die SABC en televisie wat ook ‘n groot aandeel gehad het in die aanslag teen die Afrikanervolk nie. Die resultate daarvan behoort elke Afrikaner vandag te sien as hy sy televisie aanskakel. Afrikaans word tot feitlik die maksimum uitgefaseer en moet maar tevrede wees met sy afskeepplekkie in die hoekie op die kassie!
  In hierdie verband dink ons aan die uitspraak van ‘n Laer Hof tussen die Junior Rapportryersbeweging en die SABC gedurende Oktober ’99 oor die kwessie van diskriminasie teen Afrikaans. Die feit dat die SABC ten spyte van ‘n statutêre verpligting op hom, steeds volhou om Engels te bevoordeel, kan nie anders as moedswillige diskriminasie teen Afrikaans gesien word nie.

  Hierdie optrede van die SABC strek egter veel verder as slegs diskriminasie teen Afrikaans maar moet in die lig van sekere programme soos die vertoning van:

  ∀’n opname waarin die aartskommunis Tsafendas, moordenaar van dr H F Verwoerd, as ‘n held wat ” ‘n ommeswaai vir miljoene Suid-Afrikaners meegebring het” voorgestel word en op Geloftedag, 16 Desember ’99, gebeeldsaai is;
  • argiefmateriaal waarin dr Verwoerd se lyk in die lykshuis vertoon word met die wonde wat die sluipmoordenaar Tsafendas, hom toegedien het;
  • ‘n opname waarin daar propaganda gemaak word vir die vertoning van ‘n TV-program wat gedurende November ’99 uitgesaai gaan word waartydens die sg “Hofsitting” met “Regters” en “Beskuldigdes” en al oor die sg “misdade van Apartheid” gehou gaan word;

  as ‘n aanslag en openlike haat teen die Afrikaner, sy waardes, sy leiers, sy kultuur, sy Godsdiens, ja alles wat vir hom dierbaar is, gesien word! Inteendeel, dit wil voorkom asof die bogemelde materiaal as haatspraak wat op verkleinering en veragting van die Afrikaner neerkom, gesien kan word. Geen organisasie, behalwe die VVO, was bereid om die SABC daaroor aan te vat. Briewe wat ons aan hulle hieroor gestuur het, is soos die media se laakbare metodes werk, maar net geïgnoreer. Sien, die skade wat hulle wou aanrig is mos klaar gedoen!

  ‘n Paar jaar gelede het BEELD hom ook skuldig gemaak aan dieselfde propaganda toe hy ‘n resensie geplaas het oor ‘n toneelstuk wat in Engeland oor Tsafendas opgevoer word waarin hy as die held uitbeeld en Dr Verwoerd, “die argitek van apartheid” die “boef” in die verhaal gemaak word. Die voorsitter van die VVO het in ‘n brief oor die aangeleentheid beswaar gemaak wat toe weggesteek op bladsy 11 in NAWEEK-BEELD se PLUS-bylaag verskyn het. Die brief is egter verkort en die laaste paragraaf het heeltemal vermink uitgekom. Asof die ophemeling van Tsafendas nie genoeg was nie, plaas BEELD die daaropvolgende week weer ‘n volblad-resensie oor dieselfde toneelstuk waarin Tsafendas weer die held gemaak word en Dr Verwoerd, hierdie keer as die “berugte argitek van apartheid”, weer as die vark uitgebeeld word. Toe die voorsitter van die VVO weer beswaar in ‘n brief daaroor maak word sy brief tot vandagtoe nie geplaas nie. Dit weerspieël ‘n blatante bevoordeling en bevooroordeling en ‘n houding van “ons het ‘n prerogatief” om die brief te plaas al dan nie en ons sal maak soos ons wil! So asof Dr Verwoerd en apartheid nooit ‘n positiewe kant gehad het nie. Alles wat aan hom en apartheid gekoppel word, is haatlik! Alles wat hy en apartheid vir die swartes wat vandag die land regeer, gedoen het sodat F W de Klerk en Kie ‘n land met orde en beskwaafde waardes en ‘n wonderlike infrastruktuur aan die ANC/SAKP op ‘n skinkbord kon oorhandig, beteken niks vir BEELD nie! Soos die media in die algemeen se houding is, is die houding van BEELD: ONS STEL NIE BELANG IN BEIDE KANTE VAN ‘N SAAK NIE. ONS SAL DIT STEL SOOS ONS WIL!

  In die geskiedenis het gewone mense al so kwaad vir koerante en die media geraak dat hulle geweldadig teenoor redakteurs opgetree het. In dieselfde boek van Schoeman hierbo na verwys, word vertel hoedat die Boereheld, Danie Theron van die TWEEDE VRYHEIDSOORLOG-faam, seker die eerste ou geword wat ‘n koerantredakteur ‘n “snotklap” gegee het. Hy was nl gedagvaar om daaroor in die hof te verskyn. Hy het sy eie verdediging waargeneem en in kruisverhoor aan die destydse redakteur van THE STAR wat hy geklap het, ene Moneypenny, gevra wat sy opdrag was toe hy as redakteur uit Londen na Suid-Afrika gestuur is. Sy eerlike en alwyse antwoord was nogal: To liberalize the government”. Daarby het hy bedoel om die regering van president Paul Kruger te liberaliseer! Min mense is waarskynlik vandag bewus van die groot invloed wat die mag van die media saam met die mag agter die magte in verskeie oorloë gespeel het en dat selfs die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) deur die destydse Engelse media geïnisieer, begin en volvoer is!

  Hierdie antwoord van Moneypenny is tekenend van wat die grootste enkele taak van die media vandag nog in die SA en die wêreld is! In die dae van die sg “bose apartheid” was dit hulle taak en vandag nog is hulle daarmee besig, selfs in die ANC/SAKP-regering is hulle daarmee besig! Miskien het hulle en “Oom Bob” dit al agtergekom – vandaar ook hulle vyandelike houding teenoor die media!

  Hierdie ondermynende taak van die media wat nie so algemeen onder die gewone publiek bekend is nie, word deur MAGTE VAN AGTER DIE SKERMS beheer en gekontroleer! In die boek VERRAAD TEEN SUID-AFRIKA geskryf deur Klaus D. Vaqué, word hulle agterbakse modus operandi miskien die beste ontbloot. Hy haal aan uit ‘n “geheime” geskrif van die “internasionale Illuminatemagte”, getiteld THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION wat in 1905 aan die lig gekom het:
  “Deur die pers het ons die magsmiddels vir beïnvloeding in die hande gekry, terwyl onsself in die agtergrond gebly het…..Die hooffaktor vir ons sukses op politieke gebied lê in die geheimhouding van die onderneming; die woord hoef nie met die daad ……. ooreen te stem nie….. ons moet die regering sover kry ……. om te beweeg in die rigting wat ons begeer volgens ons uitgewerkte plan wat nou al naby kom aan verwesenliking. Ons sal die openbare mening verteenwoordig nl in die geheim deur ons “supermag”, – die pers – wat, afgesien van onbelangrike uitsonderings, reeds volkome in ons hand is …… Met die pers sal ons soos volg optree:…… Ons sal dit beteuel en goed in toom hou; ons sal dit met al die produkte van die pers doen, want watter sin sou dit hê om aanvalle van die koerante te ontkom as ons in brosjures en boeke aangeval word? …..Ons voorwendsel daarvoor om elke publikasie te kan verhinder, sal kamma wees dat hulle die openbare bewussyn sonder rede en regverdiging opsweep …….. Ons het teenoor ons teenstanders sterk troewe in ons hande, want hulle het nie die pers tot hulle beskikking waarin hulle hulle mening vol en volledig kan weergee nie en dit wel danksy die metodes wat ons toepas………”

  Voorwaar ‘n mondvol!

  Dit wat in die bogemelde aanhaling weergegee word, sien mens in talle gebeure in die geskiedenis. So is die media al gebruik as ‘n instrument tot oorlog. In die uitgawe van ‘n behoudende koerant van 30 April 1999 verskyn daar ‘n berig onder die hoof: THE MEDIA AS TOOL OF WAR. Alhoewel hierdie artikel hoofsaaklik gaan oor die dekking van die internasionale media m b t die oorlog in Serwië, laat dit mens tog ook nadink oor die rol van die media in SA in die algemeen asook aan die rol van die sg “volkseie” media. In hierdie verband is daar reeds in die verlede in ‘n kommentaar bedenkinge uitgespreek oor die “volkseie” media se stryd in die tragiese tydperk vóór die verraderlike 1994-verkiesing in ‘n poging om die behoudende stem te laat hoor. Ons kon feitlik nooit daarin slaag om enige boodskap d m v die sogenaamde hoofstroommedia te laat deurdring nie. Ons is summier in koerante, die radio en die TV, doodgeswyg. Wanneer daar navraag gedoen is oor hoekom ons mediavrystelling(s) of berig(te) wat deurgestuur is nie gepubliseer of gebeeldsaai word nie, is ons meegedeel dat slegs die ANC/SAKP “nuusmakers” is! Hierdie woorde is by navraag, persoonlik deur ‘n destydse SAUK-woordvoerder aan die voorsitter van die VVO, ge-uiter.

  So onthou ons bv die voorval tydens die HNP-kongres gedurende Maart ’01 toe die BEELD-koerant kamtig sy dure plig om as waghond vir die publiek op te tree, wou nakom maar inderdaad ‘n rasse-insident-slagyster vir die HNP gestel het! Ons onthou ook die daaropvolgende gebeure tydens die Boereprotes te Thabazimbi toe ‘n rondloper hond vir die SABC-waghond-verteenwoordigers wat kamtig laat daar aangekom het, geblaf het! Hierdie gebeurde het baie meer met mekaar in gemeen as wat die gemiddelde of gewone mens besef!
  Dit gaan nl daaroor dat wanneer die waghond begin rondloop en snuffel en by plekke opdaag waar hy nie hoort nie en dan blaf oor iets waarvoor hy nie behoort te skrik nie. In die geval van die HNP-kongres het die media-waghonde volgens die HNP self, sedert sy bestaan nog nooit in hulle belang gestel of by hulle kom snuffel nie, behalwe wanneer daar oor iets negatiefs berig moes word. Alhoewel ons geen direkte verbintenis met die HNP het nie, is ons van mening dat die HNP nie die strik en slagyster gesien het wat vir hulle gestel was nie. In die lig van die bg aanhaling uit die boek VERRAAD TEEN SUID-AFRIKA, kan mens onwillekeurig wonder welke belang die BEELD en die media in die algemeen by die aftakeling van behoudende groeperinge het en vir welke organisasie(s) agter die skerms hulle werk? As in aanmerking geneem word dat kongresse gewoonlik in camera gehou word, is die afleiding dat die media hier kwaadwillig opgetree het nie verregaande of uitgesluit nie. Die vraag kan tereg gevra word waarom BEELD spesifiek op die HNP se kongres gekonstreer het en waarom swart organisasies soos bv die BLACK LAWYERS ASSOCIATION en die BLACK AUDITORS ASSOCIATION en andere waarby blankes spesifiek uitgesluit word, nog nooit aan ‘n soortgelyke insident blootgestel is nie?

  Miskien is dit goed dat die “magtige media” so nou en dan ‘n klap kry want die beginsel van “To liberalize the government” was nog altyd die doel van die mediawese in hierdie land. Die aanslag deur die plaaslike liberale media teen behoudende Afrikaner-groeperinge duur nou reeds ‘n paar dekades. ‘n Insiggewende geskiedkundige oorsig in hierdie verband word o a in ‘n boek van die liberale Afrikanerjoernalis, J H P Serfontein, onder die titel DIE VERKRAMPTE AANSLAG beskryf. Selfs dr H F Verwoerd word daarin as deel van die sg verkramptes onder leiding dr Albert Hertzog, beskryf. Mens wonder wat van hom geword het en of hy, indien hy nog lewe, nie miskien nou ‘n skuldige gewete het oor al die leuens wat hy in hierdie boek kwytgeraak het wat nou bewaarheid geword het nie! Die geskiedenis leer egter dat liberaliste nooit ‘n skuldige gewete kry oor hul wandade nie. Hulle vra ook nooit verskoning vir hul mislukkings soos wat die geval met sg “nuwe SA’ is wat besig is om op alle sfere in duie te stort nie!

  Die media matig hulleself sekere magte aan om as waghond op te tree en van alles iets te moet weet. Wanneer hulle egter in ‘n openbare aangeleentheid nie geken word nie, openbaar hulle ‘n arrogansie en astrantheid wat skrik vir niks. Soos bv tydens die skyn-kapingsoefening van die SAPD by Wonderboom Lughawe ook gedurende Maart ’01 toe hulle so verontwaardig was dat hulle vir lank gal daaroor in hulle koerante gebraak het. Vir die eerste keer in die geskiedenis, sover ons bewus is, word die “magtige media” hetsy doelbewus of per abuis, nie vooraf van ‘n “baie belangrike gebeurtenis” in kennis gestel nie. Toe die “waghond”, alias die “magtige media”, skielik wakker skrik weet hy toe nie of hy moes knor, blaf, byt of tjank nie. Toe hy besef dat hy as “waghond” in sy eer gekrenk is, begin hy skielik tjank. Toe maak hy soos ‘n bang skoothond wat sommer links en regs begin hap. En uiteindelik moes dié instansie wat die skyn-kapingsoefening gereël het vanuit die hoogste vlak vir die “magtige media” om verskoning vra! Gelukkig het die “magtige media” nie besef dat hulle deur hul optrede baie mense die harnas ingejaag het nie. (Geen wonder dat ANC-president Mbeki, soos sy Comrade Bob van Zimbabwe, op ‘n stadium ook die media se bekkie wou snoer nie!)

  ‘n Ander geval waar die breë- en hoofstroom-mediagroeperinge hoogs verontwaardig was, is hulle verskyning in Februarie ’00 voor die sg Menseregtekommissie wat ondersoek ingestel het na “rassisme in die media”. Gelukkig was hulle toe nie bejammer vir die “groot onreg” wat hulle te beurt geval het nie, want almal van hulle het op een of ander wyse deel gehad aan die feit dat ‘n ANC/SAKP-Sosialisties-Kommunistiese regering vandag oor alle vryheidsliewende volkere heers en dat almal vandag onder hul wan-interpretasie van die demokrasie, onbillike diskriminasie en kommunistiese dwinglandy ly.

  Daar bestaan ook ‘n algemene beginsel dat wie die media beheer, beheer ‘n land of die wêreld. Daar bestaan ook ‘n algemene indruk dat daar ‘n internasionale band is wat die hoofstroom-mediagroeperinge aan mekaar verbind – amper iets soos die band wat die internasionale Vrymesselary en Ulluminati aan mekaar verbind. Die enigste verskil is net dat selfs die grootste en die sterkste regeerder in ‘n bepaalde land of in die wêreld nie eintlik ‘n sê oor die media het nie. Al dink “Oom Bob” Mugabe en sy regering in Zimbabwe tans nie so nie. Hulle sal dit dalk weldra agterkom!

  In SA het dié mag hom nog altyd laat geld ongeag wie aan bewind van die regering is. Selfs in Dr Verwoerd se tyd het hierdie mag besluit wat gepubliseer sal word en wat nie, en gemaak wat hy wil ongeag wat Dr Verwoerd of die NP van destyds daaroor te sê gehad het of hoe hulle daaroor gevoel het. Huidiglik hoor mens van tyd tot tyd selfs die ANC oor die mag van die media kla. Self eertydse ANC-president Mandela van HOW TO BE A GOOD COMMUNIST-faam, het daaroor gekla! En dit terwyl hyself in sy tyd op baie behendige wyse gedurende 1961 van die mag van die media gebruik gemaak het om die destydse regering van dr Verwoerd omver te werp; sy planne vir ‘n algemene staking uit te roep en die polisie hom gesoek het toe hy daardie planne vanaf openbare telefoonhokkies aan die Engelse pers laat publiseer het. As gevolg daarvan het dieselfde Engelse pers in die vroeëre sestiger jare die indruk probeer skep dat daar grootskaalse binnelandse onrus in SA heers. Die destydse hoofredakteur van THE STAR, ene Horace Flather, het in ‘n hoofartikel wat in die uitgawe van dié koerant van 15 Mei 1961 verskyn het, o a die volgende gemeld: “First it would serve to isolate Dr Verwoerd and the 12 per cent of the population as whole who support him.” (D w s twaalf persent van die totale aantal blankes van die bevolking). Wat het die media hier anders gedoen as om openlike rewolusie teen die destydse NP-regering van Dr Verwoerd te verkondig en wat was dit anders as blatante rassisme in die media?

  So het hulle al die jare meegedoen en saamgespeel om Mandela as die groot verlosser van die swartman onder die “juk van apartheid” voor te hou.

  Daar bestaan ‘n verdere algemene opvatting dat die internasionale media en die internasionale kommunisme iets in gemeen het en dit is dat as hulle jou klaar as hul “useful idiot” gebruik het, hulle jou soos ‘n vrot lap van hulle af weggooi! Miskien het Mbeki, Mandela en die ANC reeds agtergekom dat daar buite en behalwe die magte van die media ook ander magte agter die mag van die magte sit wat die gang van hierdie wêreld met alles daarin beheer en bestuur volgens hulle plan!

  Daar is verdere aanduidings dat die internasionale media met daardie magte saamgewerk het in die moord op Dr Verwoerd. So het THE TIMES van 26 Augustus 1966, d w s ongeveer twee weke voor die dood van Dr Verwoerd, bv ‘n berig gedra wat direk en indirek as ‘n opdrag om Dr Verwoerd te vermoor, beskou kan word. Op die dekblad van daardie koerant verskyn Dr Verwoerd se gesig met ‘n assegaailem met twee bloeddruppels en binne-in ‘n artikel van ses bladsye oor Suid-Afrika onder die opskrif “Murder in the Heart”. Dit was waarskynlik die aanduiding deur die media aan die Kommunis, Tsafendas, om Dr Verwoerd te vermoor.

  Ten spyte van dit alles het Dr Verwoerd of sy destydse NP-regering egter nooit gepoog om die media te muilband nie soos wat “Oom Bob” Mugabe van Zimbabwe, of soos die huidige swart apartheidsregering al gedreig het om te doen nie! Dr Verwoerd en sy regering het slegs ‘n oproep gedoen dat die media in hul beriggewing objektief en verantwoordelik moet wees. Die verbod op die destydse swart koerant THE WORLD, waarna BEELD verwys, was nie deur Dr Verwoerd se regering toegepas nie maar deur die reeds verloopte NP-regering van mnr P W Botha. Toe was daar lankal nie meer sprake van apartheid of Afsonderlike Ontwikkeling, soos Dr Verwoerd en sy NP-regering, be-oog het nie. As gevolg van die mislukking van dié beleid onder P W Botha en F W de Klerk word “apartheid” as “boos” en “‘n misdaad teen die mensdom” uitgekryt.

  Interessant om daarop te let dat die skrywer van die boek VERRAAD TEEN SUID-AFRIKA o a meld dat “apartheid” “menseregte” en “rassisme” maar net voorgehou is as “…..”dekmantel vir ‘n politieke oorlogsdrama waarvan die doel is om die identiteit van daardie mense weg te steek wat Suid-Afrika ryp wil maak vir invoeging in ‘n beplande nuwe ekonomiese orde, wat later sal ontpop as nuwe politieke orde, d w s as ‘n wêreldeenheidstaat, soos wat deur die Verenigde Volke nagestreef word”. En is dit nie wat ons die afgelope dekade of wat om ons sien ontvou nie?

  Die mag van die media in samewerking met die ander magte agter die skerms, is seker soos wat daar in die Bybel staan: “Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word; en wat julle oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word.” (Luk 12:3) Die Bybel skryf verder van hierdie magte: “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” (Ef. 6:13).

  Daar is tans ook aanduidings dat die mag van die media in samewerking met die mag van die ander magte deur die moderne tegnologie so uitgebrei gaan word dat hulle sal kan hoor en sien wat ons elke dag en oral doen, wat in ons huise se binnekamers aangaan, al praat ons nie oor ‘n telefoon nie of gebruik ons nie ‘n televisietoestel in ons huise nie. Jy sal dus nie eers meer privaat op jou toilet kan sit nie of hulle gaan jou afloer!

  MEDIAVRYHEIDSDAG?

  As die media besluit het om jou dood te swyg dan doen hulle dit deur jou af te skakel sodat jy tot persona non grata gedegradeer is! Soos ‘n “behoudende radiostasie” nl Radio Pretoria, jare gelede al met die VERWOERD VRYHEIDSOFFENSIEF gedoen het toe hulle besluit het om enigiets waarin die naam van Dr Verwoerd voorkom, nie te veel oor hul sender te gebruik nie omdat, soos deur sekere Jeanette Genade aldaar, persoonlik aan die voorsitter van die VVO gestel: “Dr Verwoerd is dood en die lewe gaan aan”; asook dat dit die verkryging van ‘n lisensie by die ANC-owerheid in gevaar stel(!) En as hulle dit eens gedoen het sal jou stem of die gedagte wat jy probeer deurgee , só stil raak soos dié van prinses Diana van Engeland nadat hulle ‘n paar jaar gelede met haar klaar was!

  Vriendelik
  Die uwe

  Gert Kruger:
  VOORSITTER
  (Media5)