Subscribe by Email

Malema-uitspraak: NDR moet ook gestuit word – AB

Die Afrikanerbond verwelkom die skorsing van mnr Julius Malema, president van die ANC jeugliga uit die strukture van die ANC. Gegewe die ernstige politieke en interne spanninge, wat binne die ANC is, sal die wyse waarop dit neerslag gaan vind in die toekoms duideliker word.
In die tyd, sal die stryd oor die sogenaamde siel van die ANC toeneem, waarin politieke netwerke hulself in terme van ʼn swart-nasionalistiese interpretasie en toepassing van die NDR (Nasionaal Demokratiese Revolusie) posisioneer, teenoor ʼn meer kommunistiese en sosialistiese beskouing en toepassing. Mnr Malema het deur sy uitsprake hom baie duidelik geskaar by die swart –nasionalistiese siening en is dit ʼn baie gevaarlike standpunt en hou dit gevaar in vir die grondwetlike regte vir minderheidsgemeenskappe van Suid-Afrika.
Vir die rede is ons werklik bekommerd daaroor dat die ANC se dissiplinêre komitee slegs skramsweg verwys het na die ernstige klagte oor rassisme waaraan mnr Malema onskuldig bevind is. Met verwysing na die wit bevolking van Suid-Afrika het mnr Malema gesê: “We must take the land without paying. They took our land without paying. Once we agree they stole our land, we can agree they are criminals and must be treated as such,” he said to cheers from a crowd of about 3 000 people at the Galeshewe stadium, just outside Kimberley. IOL News – 9 May 2011
Dieselfde tipe uitsprake teen witmense is al sedert 2009 herhaaldelik gemaak. (‘n Lys van uitsprake is aan die Suid-Afrikaanse Mensregtekommissie voorsien.) So onlangs as Oktober vanjaar, terwyl die MRK ondersoek oor sy kop gehang het, het mnr Julius Malema ook baie neerhalend na die Indiër gemeenskap verwys.
Ons kommer oor die interpretasie en toepassing van die Nasionale Demokratiese Revolusie is verskeie kere teenoor die ANC, in persoonlike gesprekke sowel as in korrespondensie uitgespreek, maar is telkemale deur die ANC leierskap afgemaak. Mnr Malema se opruiende uitsprake oor minderhede, nasionalisering van grond, banke en myne en selfs opruiende revolusionêre praatjies is tekenend van die momentum wat die Nasionale Demokratiese Revolusie in bepaalde faksies in die ANC het. Ons kommer is dat mnr Malema ʼn anargistiese vorm van revolusie voorstaan. Die ANC se flirtasie met revolusie kan onbedoelde gevolge inhou vir, ʼn land soos Suid-Afrika.
Die ANC se onvermoë om mnr Malema gepas te straf vir sy opruiende en polariserende uitsprake teen die minderhede van Suid-Afrika, is ʼn verspeelde geleentheid om die diepe verdeeldheid wat reeds in die samelewing bestaan, te heel. Meer nog die stilswye oor die waarde van nie-rassigheid wat in die SA grondwet gereflekteer en beskerm word, is opvallend. Ons beklemtoon weer eens die Afrikanerbond se standpunt dat die Suid-Afrikaanse grondwet nie ondergeskik kan wees aan ‘n ideologie nie. Die verbreking hiervan is ‘n resep vir konflik en rampspoedig vir die heil van Suid-Afrika en al sy mense.
Die behoefte aan ʼn Suid-Afrika sonder haatspraak en opruiende gedrag, is nou groter as ooit. Alhoewel die ANC die aangeleentheid van mnr Malema intern hanteer het, is dit vir minderhede nog steeds van groot belang dat enige beleidsformulering of beleidsaangeleentheid van die regerende party nie ʼn bedreiging vir minderhede moet inhou nie. Die nasionale akkoord en die grondwet tref nie onderskeid tussen aansprake of die handhawing en instandhouding van grondwetlike waardes en regte van minderhede teenoor meerderhede nie. Die bevordering van die Nasionale Demokratiese Revolusie doen dit wel. Daarom hoop ons werklik dat die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie na die verhoor van mnr Julius Malema op 28 en 29 November 2011 ʼn ondubbelsinnige en sterk uitspraak ten gunste van die instandhouding van die grondwet in die algemeen en nie-rassigheid in die besonder sal maak. Dit sal die SA grondwet bo ideologie stel en kan die aanhef van die SA Grondwet naamlik dat Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, verenig in ons verskeidenheid volkome tot sy reg kom. Suid-Afrika behoort aan almal, ook minderhede, en is dit nie vir mnr Malema of enige ander persoon om die werklikheid daarvan te ontken met opruiende en revolusionêre praatjies nie.