Subscribe by Email

Malema se aanspraak ongegrond

Foto: The Citizen

Die Nasionale Intelegensie Agentskap ontken dat hy ooit enige intelligensie dokument wat ‘n lys van name bevat wat Pres. Zuma ondersteuners in hul visier het, aan die ANC Jeugleier, Julius Malema oorhandig het.

Die woordvoerder vir die Ministerie, Brian Dube, verklaar “dat ons geensins bewus is van so ‘n dokument soos waarna verwys word nie. Dit is nie in ons optrede om enige informasie uit te gee aan ongemagtigde persone nie”

Opposisie partye is op die oorlogspad oor Malema se verklaring dat hy in besit van so ‘n dokument is.

COPE se onder leier, Mbhazima Shilowa, doen ‘n versoek op die minister om hierdie bewerings van Malema te ondersoek en streng op te tree teenoor enige intelligensie offisier indien dit waar blyk te wees. Aksie moet ook teen Malema geneem word indien hy wel in besit is van sulke dokumente.