Subscribe by Email

Malema-haatspraakappèl na Grondwethof afgekeur

“Die uitspraak van die Konstitusionele Hof op 2 November 2011 waarin die aansoek van Mnr. Julius Malema en die ANC van die hand gewys word, stuur ’n sterk boodskap uit na diegene wat nie kan onderskei tussen haatspraak en die voorskrifte van die wet nie”, aldus Mnr. Louis Meintjes, President van TLU SA. Nadat die aansoek aangehoor was, het die regbank beslis dat dit nie die belange van die reg dien, om die aansoek aan te hoor nie.

In sy aanhoor van die aansoeke tot appèl, het Regter Lamont reeds verlof toegestaan dat die saak na die Appèlhof verwys mag word.

“Ons is van mening dat die uitspraak van Regter Lamont, ondersteun deur ander uitsprake deur Regter Halgryn en Regter Bertelsmann, in ander soortgelyke sake wat in hoër howe gedien het, die onaanvaarbaarheid van haatspraak in geen ondubbelsinnige woorde veroordeel het nie. Daarbenewens is ons oortuig dat TLU SA se regspan onder leiding van Adv Roelof du Plessis, SC, voldoende getuienis in die Gelykheidshof op rekord geplaas het wat behoort te voldoen aan die eise van die Appèlhof”, volgens Mnr. Meintjes.